NARODNI KRALJ I NJEGOV DOM - Ivan Kvesić (1934)
NARODNI KRALJ I NJEGOV DOM - Ivan Kvesić (1934)

Ivan Kvesić - NARODNI KRALJ I NJEGOV DOM (Francusko-srpska knjiž...

 • 2.800 DIN
PROTI PARLAMENTARIZMU - Scipio Sighele (1919)
PROTI PARLAMENTARIZMU - Scipio Sighele (1919)

Scipio Sighele - PROTI PARLAMENTARIZMU Preveo Filip. M. Dominiko...

 • 1.500 DIN
KNJIGA O BALKANU I (1936)
KNJIGA O BALKANU I (1936)

KNJIGA O BALKANU I (Balkanski institut, Beograd, 1936, meki pove...

 • 1.800 DIN
O METODAMA U PROUČAVANJU DUBROVAČKE KNJIŽEVNOSTI, 1910
O METODAMA U PROUČAVANJU DUBROVAČKE KNJIŽEVNOSTI, 1910

А. И. Поповичъ – О МЕТОДАХЪ ВЪ ИЗУЧЕНIИ ДУБРОВНИЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...

 • 900 DIN
IZVEŠTAJ SRPSKE VEL. GIMNAZIJE KARLOVAČKE (1906)
IZVEŠTAJ SRPSKE VEL. GIMNAZIJE KARLOVAČKE (1906)

IZVEŠTAJ SRPSKE VEL. GIMNAZIJE KARLOVAČKE Za školsku god. 1905/1...

 • 800 DIN
OD GOSPODINA DO SELJAKA - A. Pribićević (1953, Kanada)
OD GOSPODINA DO SELJAKA - A. Pribićević (1953, Kanada)

Adam Pribićević - OD GOSPODINA DO SELJAKA (Štamparija `Glas Kana...

 • 1.500 DIN
U SENCI OBLAKODERA - Pavel Brežnik (1931)
U SENCI OBLAKODERA - Pavel Brežnik (1931)

Pavel Brežnik - U SENCI OBLAKODERA (Geca Kon, Beograd, 1931, tvr...

 • 900 DIN
IZ BORBE ZA NAUČNI MORAL U SRBA - Svet. Ristić (1928)
IZ BORBE ZA NAUČNI MORAL U SRBA - Svet. Ristić (1928)

Dr. Phil. Svetomir Ristić - IZ BORBE ZA NAUČNI MORAL U SRBA (Šta...

 • 750 DIN
APOTEOZA BEOGRADA (1918)
APOTEOZA BEOGRADA (1918)

Milan Matić - APOTEOZA BEOGRADA Oslobodioca Jugoslovena i ostali...

 • 750 DIN
SLOM GERMANO-BUGARA NA SOLUNSKOM FRONTU 1916-1918
SLOM GERMANO-BUGARA NA SOLUNSKOM FRONTU 1916-1918

Mir. Stefanović - SLOM GERMANO-BUGARA NA SOLUNSKOM FRONTU 1916-19...

 • 900 DIN
KNEZ MIHAILO I ZAJEDN. RADNJA BALKANSKIH NARODA (1895)
KNEZ MIHAILO I ZAJEDN. RADNJA BALKANSKIH NARODA (1895)

M. S. Piroćanac - KNEZ MIHAILO I ZAJEDNIČKA RADNJA BALKANSKIH NAR...

 • 1.900 DIN
JAPAN I JAPANCI - pukovnik M. J. Marinković (1935)
JAPAN I JAPANCI - pukovnik M. J. Marinković (1935)

Pukovnik M. J. Marinković - JAPAN I JAPANCI Sa kartom Dalekog Is...

 • 1.500 DIN
VLADA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA I-II - Jovanović (1929-31)
VLADA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA I-II - Jovanović (1929-31)

Slobodan Jovanović - VLADA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA Knjiga prva (18...

 • 1.500 DIN
ISTORIJA RUMUNA - Nikola Jorga (1935)
ISTORIJA RUMUNA - Nikola Jorga (1935)

Nikola Jorga - ISTORIJA RUMUNA i njihove civilizacije (Jugoslov...

 • 2.500 DIN
Zapadna Evropa: BRITANSKI OTOCI - Filip Lukas (1935)
Zapadna Evropa: BRITANSKI OTOCI - Filip Lukas (1935)

Filip Lukas - ZAPADNA EVROPA. BRITANSKI OTOCI (Zemljopis Evrope,...

 • 600 DIN
Almanah JADRANSKA STRAŽA (1925)
Almanah JADRANSKA STRAŽA (1925)

Almanah JADRANSKA STRAŽA Za 1925 godinu (Beograd, 1925, tvrd po...

 • 1.000 DIN
SELJAK - Adam Pribićević (1936)
SELJAK - Adam Pribićević (1936)

Adam Pribićević - SELJAK (Zadružna štamparija B. Miletić, Zagreb...

 • 900 DIN
NAROD I ODBRANA ZEMLJE - Vlada Stanojević (Štip, 1931)
NAROD I ODBRANA ZEMLJE - Vlada Stanojević (Štip, 1931)

D-r Vlada Stanojević, sanitetski pukovnik - NAROD I ODBRANA ZEMLJ...

 • 600 DIN