JUGENDSTIL - Gabrijela Šterner
JUGENDSTIL - Gabrijela Šterner

Gabrijela Šterner – JUGENDSTIL Umetnički oblici između individua...

 • 500 DIN
MALI LEKSIKON ŠTAMPARSTVA I GRAFIKE - Heijo Klajn
MALI LEKSIKON ŠTAMPARSTVA I GRAFIKE - Heijo Klajn

Heijo Klajn – MALI LEKSIKON ŠTAMPARSTVA I GRAFIKE Od otiska do c...

 • 500 DIN
PRIMITIVNA UMETNOST - Leonard Adam
PRIMITIVNA UMETNOST - Leonard Adam

Leonard Adam – PRIMITIVNA UMETNOST (Kultura, Beograd, 1963, tvrd...

 • 500 DIN
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ

MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ (Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd...

 • 500 DIN
RETROSPEKTIVA LUISA BUNJUELA
RETROSPEKTIVA LUISA BUNJUELA

RETROSPEKTIVA LUISA BUNUELA (Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 19...

 • 500 DIN
SVESKE br. 18 (Društvo istoričara umetnosti)
SVESKE br. 18 (Društvo istoričara umetnosti)

SVESKE God. X, Br. 18 (Društvo istoričara umetnosti SR Srbije,...

 • 500 DIN
ANALITIČKA HARMONIJA: Opšti deo - Milutin Radenković
ANALITIČKA HARMONIJA: Opšti deo - Milutin Radenković

Milutin Radenković - ANALITIČKA HARMONIJA Opšti deo Skripta (B...

 • 500 DIN
INDUSTRIJSKI DIZAJN - Miroslav Fruht
INDUSTRIJSKI DIZAJN - Miroslav Fruht

Miroslav Fruht - INDUSTRIJSKI DIZAJN (Privredni pregled, Beograd...

 • 500 DIN
LIKOVNE SVESKE 9: Gvozdenović, Sokić, Bajić, Ćelić
LIKOVNE SVESKE 9: Gvozdenović, Sokić, Bajić, Ćelić

LIKOVNE SVESKE 9 (Univerzitet umetnosti, Beograd, 1988, broš, 20...

 • 500 DIN
LIKOVNA KOLONIJA SIĆEVO 1905-1964-2014
LIKOVNA KOLONIJA SIĆEVO 1905-1964-2014

LIKOVNA KOLONIJA SIĆEVO 1905-1964-2014 (Galerija savremene likov...

 • 500 DIN
UROŠ PREDIĆ
UROŠ PREDIĆ

UROŠ PREDIĆ Izbor radova i katalog - Vera Ristić (Narodni muzej...

 • 500 DIN
CHEFS - D`OEUVRE DU LOUVRE
CHEFS - D`OEUVRE DU LOUVRE

CHEFS - D`OEUVRE DU LOUVRE (Abbeville, Paris, 1997, broš, 382 st...

 • 500 DIN
DRVOREZI I BAKROREZI MUZEJA SPC - Sreten Petković
DRVOREZI I BAKROREZI MUZEJA SPC - Sreten Petković

Sreten Petković i Radmila Petronijević - DRVOREZI I BAKROREZI MUZ...

 • 500 DIN
MADAME TUSSAUD`S
MADAME TUSSAUD`S

MADAME TUSSAUD`S (Muzej Madame Tussaud`s, London, s.a., broš, 56...

 • 500 DIN
SLAVA RAŠKAJ - Matko Peić
SLAVA RAŠKAJ - Matko Peić

Matko Peić - SLAVA RAŠKAJ (Kosmos, Beograd, 1957, broš, 141 str....

 • 500 DIN
NACIONALNA GALERIJA - London
NACIONALNA GALERIJA - London

NACIONALNA GALERIJA - London (Edicija Muzeji sveta, Vuk Karadžić...

 • 500 DIN
ANTROPOLOŠKI MUZEJ - Meksiko
ANTROPOLOŠKI MUZEJ - Meksiko

ANTROPOLOŠKI MUZEJ - Meksiko (Edicija Muzeji sveta, Vuk Karadžić...

 • 500 DIN
BRERA - Milano
BRERA - Milano

BRERA - Milano (Edicija Muzeji sveta, Vuk Karadžić, Beograd, 197...

 • 500 DIN