NADEŽDA PETROVIĆ 1873-1915: Put časti i slave
NADEŽDA PETROVIĆ 1873-1915: Put časti i slave

NADEŽDA PETROVIĆ 1873-1915: Put časti i slave Posvećeno stodvade...

 • 1.800 DIN
SLOVENSKO - Karol Plicka
SLOVENSKO - Karol Plicka

Karol Plicka – SLOVENSKO vo fotografii Karola Plicku (Osveta, M...

 • 1.800 DIN
URUGUAY / PANORAMA
URUGUAY / PANORAMA

URUGUAY / PANORAMA (Aguaclara editorial, Montevideo, s. a., tvrd...

 • 1.800 DIN
SLIKARSTVO STOJANA ĆELIĆA - Stanislav Živković i dr.
SLIKARSTVO STOJANA ĆELIĆA - Stanislav Živković i dr.

Stanislav Živković, Lazar Trifunović i Ivana Simeonović – SLIKARS...

 • 1.800 DIN
DEROKO i drugi o njemu - Radovan Popović (priredio)
DEROKO i drugi o njemu - Radovan Popović (priredio)

DEROKO i drugi o njemu Priredio Radovan Popović (Turistička šta...

 • 1.800 DIN
ZBORNIK SVETOZARA RADOJČIĆA
ZBORNIK SVETOZARA RADOJČIĆA

ZBORNIK SVETOZARA RADOJČIĆA (Filozofski fakultet, Beograd, 1969,...

 • 1.700 DIN
NOVE SLIKARSKE GODINE MIĆE POPOVIĆA - Miodrag Pavlović
NOVE SLIKARSKE GODINE MIĆE POPOVIĆA - Miodrag Pavlović

Miodrag Pavlović – NOVE SLIKARSKE GODINE MIĆE POPOVIĆA (GRO „Mer...

 • 1.700 DIN
JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 1900-1950 - Miodrag B. Protić
JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 1900-1950 - Miodrag B. Protić

Miodrag B. Protić - JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 1900-1950 Sa 100 re...

 • 1.700 DIN
WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985
WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985

WERNER THIEL: ZEICHNUNGEN 1950-1985 Grafike i litografije. Pre...

 • 1.500 DIN
GREEK SCULPTURE: The Archaic Period - J. Boardman
GREEK SCULPTURE: The Archaic Period - J. Boardman

John Boardman - GREEK SCULPTURE The Archaic Period (Thames and...

 • 1.500 DIN
IDEA - Erwin Panofsky
IDEA - Erwin Panofsky

Erwin Panofsky - IDEA Prilog istoriji pojma starije teorije umet...

 • 1.500 DIN
BRUGES: Au berceau de la peinture flamande
BRUGES: Au berceau de la peinture flamande

François Cali et Jean - Pierre Sudre - BRUGES Au berceau de la p...

 • 1.500 DIN
VIZANTIJSKA UMETNOST POČETKOM XIV VEKA
VIZANTIJSKA UMETNOST POČETKOM XIV VEKA

VIZANTIJSKA UMETNOST POČETKOM XIV VEKA (Filozofski fakultet, Beo...

 • 1.500 DIN
KNJIGA O MIKELANĐELU - Miloš Crnjanski
KNJIGA O MIKELANĐELU - Miloš Crnjanski

Miloš Crnjanski – KNJIGA O MIKELANĐELU (Nolit, Beograd, 1981, tv...

 • 1.500 DIN
SAVA ŠUMANOVIĆ 1896-1942: Retrospektivna izložba
SAVA ŠUMANOVIĆ 1896-1942: Retrospektivna izložba

Miodrag B. Protić - SAVA ŠUMANOVIĆ 1896-1942. Retrospektivna izl...

 • 1.500 DIN
MARKO ČELEBONOVIĆ - Stanislav Živković
MARKO ČELEBONOVIĆ - Stanislav Živković

Dr Stanislav Živković – MARKO ČELEBONOVIĆ (SANU, Beograd, 1977,...

 • 1.500 DIN
MLADEN SRBINOVIĆ - Simović, Medaković i Stevanović
MLADEN SRBINOVIĆ - Simović, Medaković i Stevanović

Ljubomir Simović, Dejan Medaković i Todor Stevanović – MLADEN SRB...

 • 1.500 DIN
VINKO GRDAN 1900-1980: Izložba slika
VINKO GRDAN 1900-1980: Izložba slika

Sreto Bošnjak – VINKO GRDAN 1900 – 1980 Izložba slika (Cvijeta...

 • 1.500 DIN