SAM SEBI PRAVNIK - Mr Milenko Ubavić
SAM SEBI PRAVNIK - Mr Milenko Ubavić

Mr Milenko Ubavić - SAM SEBI PRAVNIK: Priručnik za praktičnu prim...

 • 250 DIN
RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Dr Dragomir Stojčević
RIMSKO PRIVATNO PRAVO - Dr Dragomir Stojčević

Dr Dragomir Stojčević, redovni profesor Pravnog Fakulteta u Beogr...

 • 200 DIN
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)

GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK (Zak. čl. I.: 1911) I SPROVODBENI Z...

 • 1.200 DIN
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski
ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI -Taranovski

Teodor Taranovski – ISTORIJA SRPSKOG PRAVA U NEMANJIĆKOJ DRŽAVI...

 • 2.300 DIN
ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA - Dragoljub J. Vukčević
ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA - Dragoljub J. Vukčević

Dragoljub J. Vukčević - ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA (Institut...

 • 500 DIN
OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA - Lj. Krkljuš i S. Šarkić
OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA - Lj. Krkljuš i S. Šarkić

Ljubomirka Krkljuš i Srđan Šarkić - OPŠTA ISTORIJA DRŽAVE I PRAVA...

 • 900 DIN
BEITRAGE ZUM HANDELSRECT (Basel, 1934)
BEITRAGE ZUM HANDELSRECT (Basel, 1934)

BEITRÄGE ZUM HANDELSRECHT Festgabe zum 70. Geburtstage von Carl...

 • 2.500 DIN
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)

ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA SRBA, HRVATA I SLOVENACA od 2...

 • 750 DIN
JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 - Vlad. Bayer
JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2 - Vlad. Bayer

Vladimir Bayer - JUGOSLAVENSKO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO Knjiga dr...

 • 1.080 DIN
OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zorica Mršević
OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zorica Mršević

Zorica Mršević - OBAVEZNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU Doktorska...

 • 1.500 DIN
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)
KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA - Franja Goršić (1934)

Dr. Franja Goršić - KOMENTAR STEČAJNOG ZAKONA Zakona o prinudnom...

 • 1.200 DIN
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)
ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA (1901)

ZAKON O USTROJSTVU VOJNIH SUDOVA. Zakonik o postupku vojnih sudo...

 • 2.400 DIN
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)
PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI (Sombor, 1922)

Dr. Aleksander F. Jesensky i dr. Paja J. Protić - PRIVATNO PRAVO...

 • 1.800 DIN
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)
SUDSKI TREBNIK III - Laz. Urošević (1934)

Laza Urošević, kasacioni sudija - SUDSKI TREBNIK III Građanski p...

 • 800 DIN
ŽENEVSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI ŽRTAVA RATA IZ 1949.
ŽENEVSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI ŽRTAVA RATA IZ 1949.

ŽENEVSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI ŽRTAVA RATA od 12. avgusta 1949. (...

 • 250 DIN
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)

MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (Monopolska upr...

 • 750 DIN
GESETZ UBER AKTIEN (Riga, 1938)
GESETZ UBER AKTIEN (Riga, 1938)

GESETZ ÜBER AKTIEN- UND ANTEIL-GESELLSCHAFTEN (Buchdrukerei und...

 • 350 DIN
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)

Dr Kosta Kumanudi - ADMINISTRATIVNO PRAVO I sveska I Centralna...

 • 1.350 DIN