ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXXIII (L), 1936
ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXXIII (L), 1936

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE Drugo kolo, Knjiga XXXIII (L),...

 • 750 DIN
ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXVIII (XLV), 1934
ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, XXVIII (XLV), 1934

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE Drugo kolo, Knjiga XXVIII (XLV...

 • 750 DIN
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)
MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (1902)

MONOPOLSKI ZAKONI I MONOPOLSKI KRIVIČNI POSTUPAK (Monopolska upr...

 • 750 DIN
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)
ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA S.H.S (1920)

ZAKON O NARODNOJ BANCI KRALJEVSTVA SRBA, HRVATA I SLOVENACA od 2...

 • 750 DIN
OSNOVNI PROBL. KRIVIČNOG I GRAĐ. PROCESNOG PRAVA (1941)
OSNOVNI PROBL. KRIVIČNOG I GRAĐ. PROCESNOG PRAVA (1941)

Dr Toma Živanović - OSNOVNI PROBLEMI KRIVIČNOG I GRAĐANSKOG PROCE...

 • 700 DIN
ZAŠTITA OTPUŠTENIH OSUĐENIKA I MALOLETNIKA (1934)
ZAŠTITA OTPUŠTENIH OSUĐENIKA I MALOLETNIKA (1934)

Dr Ilija M. Jelić - ZAŠTITA OTPUŠTENIH OSUĐENIKA I MALOLETNIKA K...

 • 700 DIN
POZNAVANJE ZAKONA - Vladislav Maksimović (1935)
POZNAVANJE ZAKONA - Vladislav Maksimović (1935)

Vladislav Maksimović - POZNAVANJE ZAKONA (Beograd, 1935, broš, 1...

 • 600 DIN
OSNOVNI POJMOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA - Moa (1925)
OSNOVNI POJMOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA - Moa (1925)

Marsel Moa - OSNOVNI POJMOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA (Geca Kon...

 • 600 DIN
UTICAJ ŽRTVE NA POJAVU KRIMINALITETA - Vesna Nikolić
UTICAJ ŽRTVE NA POJAVU KRIMINALITETA - Vesna Nikolić

Mr Vesna Nikolić Ristanović - UTICAJ ŽRTVE NA POJAVU KRIMINALITET...

 • 540 DIN
ODBRANA ALFREDA SPITZA, GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. (1935)
ODBRANA ALFREDA SPITZA, GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. (1935)

ODBRANA ALFREDA SPITZA GEN. DIR. SLAVEX-a D.D. Da li su nar. po...

 • 500 DIN
TUMAČ ZAKONA O MJENICI - dr Milorad Stražnicky (1929)
TUMAČ ZAKONA O MJENICI - dr Milorad Stražnicky (1929)

Dr Milorad Stražnicky - TUMAČ ZAKONA O MJENICI od 29. novembra 1...

 • 500 DIN
ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA - Dragoljub J. Vukčević
ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA - Dragoljub J. Vukčević

Dragoljub J. Vukčević - ZEMLJIŠNI ODNOSI I KOOPERACIJA (Institut...

 • 500 DIN
PRAVO I DRŽAVA U NORMAT. DOKTRINI FELIKSA ŠOMLA (1938)
PRAVO I DRŽAVA U NORMAT. DOKTRINI FELIKSA ŠOMLA (1938)

Dr Borivoj M. Martinac - PRAVO I DRŽAVA U NORMATIVNOJ DOKTRINI FE...

 • 450 DIN
ZAKON O DRŽAVNOM SAOBRAĆAJNOM OSOBLJU (1936)
ZAKON O DRŽAVNOM SAOBRAĆAJNOM OSOBLJU (1936)

ZAKON O DRŽAVNOM SAOBRAĆAJNOM OSOBLJU Sporedno zakonodavstvo Ur...

 • 400 DIN
NACRT TRGOVAČKOG ZAKONIKA ZA KR. JUGOSLAVIJU (1933)
NACRT TRGOVAČKOG ZAKONIKA ZA KR. JUGOSLAVIJU (1933)

NACRT TRGOVAČKOG ZAKONIKA ZA KRALJEVINU JUGOSLAVIJU (Državna šta...

 • 400 DIN
ZBORNIK PROPISA O POREZU NA POSLOVNI PROMET (1940)
ZBORNIK PROPISA O POREZU NA POSLOVNI PROMET (1940)

ZBORNIK PROPISA O POREZU NA POSLOVNI PROMET SA KOMENTAROM Sredil...

 • 400 DIN
PREDAVANJA IZ RIMSKOG PRAVA - D. Aranđelović (1938)
PREDAVANJA IZ RIMSKOG PRAVA - D. Aranđelović (1938)

Dr Dragoljub Aranđelović - PREDAVANJA IZ RIMSKOG PRAVA (Geca Kon...

 • 350 DIN
UBLAŽAVANJE KAZNE U KRIVIČNOM PRAVU - Sava Stojanović
UBLAŽAVANJE KAZNE U KRIVIČNOM PRAVU - Sava Stojanović

Dr Sava Stojanović - UBLAŽAVANJE KAZNE U KRIVIČNOM PRAVU SFRJ (N...

 • 350 DIN