MAGIJA ĆILIBARA - Aleksandar Palavestra i Vera Krstić
MAGIJA ĆILIBARA - Aleksandar Palavestra i Vera Krstić

Aleksandar Palavestra i Vera Krstić - MAGIJA ĆILIBARA (Narodni m...

 • 3.000 DIN
GRADINA NA BOSUTU (I-II) - Predrag i Ildiko Medović
GRADINA NA BOSUTU (I-II) - Predrag i Ildiko Medović

Predrag Medović i Ildiko Medović - GRADINA NA BOSUTU I-II (Pokra...

 • 3.500 DIN
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA
ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA

ARHEOLOŠKO BLAGO ĐERDAPA (Narodni muzej, Beograd, 1978, broš, 34...

 • 2.300 DIN
PALEOLIT - Branko Gavela
PALEOLIT - Branko Gavela

Branko Gavela - PALEOLIT (Muzej u Aranđelovcu, Aranđelovac, 1988...

 • 950 DIN
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE
RIMSKA KERAMIKA U JUGOSL. DELU PROVINCIJE D. PANONIJE

Olga Brukner - RIMSKA KERAMIKA U JUGOSLOVENSKOM DELU PROVINCIJE D...

 • 2.300 DIN
MIKULČICE - Josef Poulik
MIKULČICE - Josef Poulik

Josef Poulik - MIKULČICE Sídlo a pevnost knížat velkomoravských...

 • 2.500 DIN
STARINAR VII-VIII/1956-1957: In memoriam Miloju Vasiću
STARINAR VII-VIII/1956-1957: In memoriam Miloju Vasiću

STARINAR Nova serija, Knjiga VII-VIII/1956-1957 In memoriam Mil...

 • 1.800 DIN
ANTIČNI LAMPI - Georgi Kuzmanov
ANTIČNI LAMPI - Georgi Kuzmanov

Георги Кузманов - АНТИЧНИ ЛАМПИ (Издателство БАН, София, 1992, t...

 • 2.500 DIN
Praistorija jugoslovenskih zemalja V: ŽELJEZNO DOBA
Praistorija jugoslovenskih zemalja V: ŽELJEZNO DOBA

Praistorija jugoslavenskih zemalja V: ŽELJEZNO DOBA (Akademija n...

 • 4.500 DIN
TOPOGRAFIJA POLIMLJA I - Bunardžić, Derikonjić, Gavović
TOPOGRAFIJA POLIMLJA I - Bunardžić, Derikonjić, Gavović

Radovan Bunardžić, Marina Bunardžić, Savo Derikonjić, Predrag Gav...

 • 1.200 DIN
SPOMENICI OD HELENISTIČKIOT PERIOD VO SR MAKEDONIJA
SPOMENICI OD HELENISTIČKIOT PERIOD VO SR MAKEDONIJA

Вера Битракова Грозданова - СПОМЕНИЦИ ОД ХЕЛЕНИСТИЧКИОТ ПЕРИОД ВО...

 • 4.500 DIN
PROSEK - DEMIR KAPIJA: Slovenska nekropola - B.Aleksova
PROSEK - DEMIR KAPIJA: Slovenska nekropola - B.Aleksova

Blaga Aleksova - PROSEK - DEMIR KAPIJA Slovenska nekropola i sl...

 • 2.500 DIN
SKOPJE so okolnite tvrdini - Ivan Mikulčić
SKOPJE so okolnite tvrdini - Ivan Mikulčić

Иван Микулчиќ - СКОПЈЕ со околните тврдини (Македонска книга, Ск...

 • 4.500 DIN
GOMOLAVA: Naselje mladjeg gvozdenog doba - B. Jovanović
GOMOLAVA: Naselje mladjeg gvozdenog doba - B. Jovanović

Borislav Jovanović i Marija Jovanović - GOMOLAVA 2 Naselje mladj...

 • 1.800 DIN
OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA - Tatjana Bendžarević
OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA - Tatjana Bendžarević

Tatjana Bendžarević - OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA (Narodni muzej...

 • 1.900 DIN
LE MUSEE NATIONAL - ATHENES (Musees du Monde)
LE MUSEE NATIONAL - ATHENES (Musees du Monde)

LE MUSEE NATIONAL - ATHENES (Musees du Monde, Grange Bateliere,...

 • 750 DIN
ANTIKA - Marcel Gorenc
ANTIKA - Marcel Gorenc

Marcel Gorenc - ANTIKA (Mala istorija umetnosti, Jugoslavija, Be...

 • 200 DIN
ZBORNIK Narodnog muzeja XVI-1: Arheologija
ZBORNIK Narodnog muzeja XVI-1: Arheologija

ZBORNIK Narodnog muzeja XVI-1 Arheologija (Narodni muzej, Beogr...

 • 500 DIN