MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VI VIII kongres arheologa Jugoslavije Bor 1969 (Arh...

 • 900 DIN
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VII Simpozijum praistorijske sekcije arheološkog druš...

 • 900 DIN
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura

MATERIJALI X Počeci ranih zemljoradničkih kultura u Vojvodini i...

 • 900 DIN
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji

MATERIJALI XIII Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i gr...

 • 900 DIN
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine

MATERIJALI XIX Novi Sad 1979 (Arheološko društvo Vojvodine, Nov...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 3, 1986)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 3, 1986)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. III, Br. 3 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. VI, Br. 6 (Srpsko arhe...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XI, Br. 11 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XIV, Br. 13 (Srpsko ar...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XVI-XVII, Br. 15-16 (S...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA Br. 17 (Srpsko arheološko d...

 • 900 DIN
NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEKOVNOG NOVCA
NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEKOVNOG NOVCA

Sergije Dimitrijević – NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEK...

 • 900 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 9 (1967)
ARHEOLOŠKI PREGLED 9 (1967)

ARHEOLOŠKI PREGLED 9 (Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd, 1...

 • 800 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 10 (1968)
ARHEOLOŠKI PREGLED 10 (1968)

ARHEOLOŠKI PREGLED 10 (Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd,...

 • 800 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 11 (1969)
ARHEOLOŠKI PREGLED 11 (1969)

ARHEOLOŠKI PREGLED 11 (Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd,...

 • 800 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 12 (1970)
ARHEOLOŠKI PREGLED 12 (1970)

ARHEOLOŠKI PREGLED 12 (Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd,...

 • 800 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 13 (1971)
ARHEOLOŠKI PREGLED 13 (1971)

ARHEOLOŠKI PREGLED 13 (Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd,...

 • 800 DIN
ARHEOLOŠKI PREGLED 16 (1974)
ARHEOLOŠKI PREGLED 16 (1974)

ARHEOLOŠKI PREGLED 16 (Savez arheoloških društvava Jugoslavije,...

 • 800 DIN