RUSKO-HRVATSKI ILI SRPSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK I-II
RUSKO-HRVATSKI ILI SRPSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK I-II

Tatjana Korać, Antica Menac, Milenko Popović, Miho Skljarov, Rado...

 • 4.000 DIN
SRPSKO-ENGLESKI NAUČNO-TEHNIČKI REČNIK - Dušan Simić
SRPSKO-ENGLESKI NAUČNO-TEHNIČKI REČNIK - Dušan Simić

Dušan Simić – SRPSKO-ENGLESKI NAUČNO-TEHNIČKI REČNIK 80.000 term...

 • 2.900 DIN
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR I, A-O - M. Pleteršnik (1894)
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR I, A-O - M. Pleteršnik (1894)

SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR uredil M. Pleteršnik PRVI DEL: A-O (Lj...

 • 2.500 DIN
ENCIKLOPEDIJSKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (I-II)
ENCIKLOPEDIJSKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (I-II)

ENCIKLOPEDIJSKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (I-II): Sa srpskohr...

 • 2.500 DIN
ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (1936)
ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK (1936)

Svetomir Ristić i Jovan Kangrga – ENCIKLOPEDISKI NEMAČKO-SRPSKOHR...

 • 1.800 DIN
WEBSTER`S NEW GEOGRAPHICAL DICTIONARY
WEBSTER`S NEW GEOGRAPHICAL DICTIONARY

WEBSTER`S NEW GEOGRAPHICAL DICTIONARY (Meriam-Webster, Springfie...

 • 1.200 DIN
LATINSKO-SRPSKI REČNIK - Damjan M. Božić (1927)
LATINSKO-SRPSKI REČNIK - Damjan M. Božić (1927)

Damjan M. Božić - LATINSKO-SRPSKI REČNIK za latinske pisce, spec...

 • 1.200 DIN
SINONIMI I SRODNE REČI SRPSKOHRVATSKOGA JEZIKA
SINONIMI I SRODNE REČI SRPSKOHRVATSKOGA JEZIKA

Miodrag S. Lalević – SINONIMI I SRODNE REČI SRPSKOHRVATSKOGA JEZI...

 • 1.200 DIN
ANGLICKO-ČESKY / ČESKO-ANGLICKY SLOVNIK
ANGLICKO-ČESKY / ČESKO-ANGLICKY SLOVNIK

ANGLICKO-ČESKY / ČESKO-ANGLICKY SLOVNIK (Fin Publishing, Olomouc...

 • 1.200 DIN
HRVATSKI ILI SRPSKO-ENGLESKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK I
HRVATSKI ILI SRPSKO-ENGLESKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK I

Željko Bujas - HRVATSKI ILI SRPSKO-ENGLESKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČN...

 • 950 DIN
REČNIK ŽARGONA - Dragoslav Andrić
REČNIK ŽARGONA - Dragoslav Andrić

Dragoslav Andrić – DVOSMERNI REČNIK SRPSKOG ŽARGONA i žargonu s...

 • 900 DIN
SRPSKOHRVATSKO-SLOVENSKI RJEČNIK (dvosmerni)
SRPSKOHRVATSKO-SLOVENSKI RJEČNIK (dvosmerni)

Janko Jurančič – SRPSKOHRVATSKO-SLOVENSKI I SLOVENSKO-HRVATSKOSRP...

 • 900 DIN
REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA - Mileva Radenković
REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA - Mileva Radenković

Mileva Radenković - REČNIK ENGLESKIH IZRAZA I IDIOMA (Bratstvo-J...

 • 800 DIN
ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK - S. Ristić i Ž. Simić
ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK - S. Ristić i Ž. Simić

Svetomir Ristić i Živojin Simić – ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK...

 • 800 DIN
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR - France Tomšič
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR - France Tomšič

France Tomšič - SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR (DZS, Ljubljana, 1958, t...

 • 700 DIN
ENGLESKI REČNIK - Marija Knežević i Dragan Džaković
ENGLESKI REČNIK - Marija Knežević i Dragan Džaković

Marija Knežević i Dragan Džaković – ENGLESKI REČNIK englesko-srp...

 • 700 DIN
ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK - Rudolf Filipović
ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK - Rudolf Filipović

Dr Rudolf Filipović i dr. – ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK (Zora, Zag...

 • 700 DIN
ENGLESKO-SRPSKI / SRPSKO-ENGLESKI REČNIK (Jasen)
ENGLESKO-SRPSKI / SRPSKO-ENGLESKI REČNIK (Jasen)

ENGLESKO-SRPSKI / SRPSKO-ENGLESKI REČNIK (Jasen, Beograd, 2001,...

 • 540 DIN