LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn
LISTIĆI - Ludvig Vitgenštajn

Ludvig Vitgenštajn - LISTIĆI (Fedon, Beograd, 2007, broš, 192 st...

 • 900 DIN
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee and Daisaku Ikeda
CHOOSE LIFE - Arnold Toynbee and Daisaku Ikeda

Arnold Toynbee & Daisaku Ikeda - CHOOSE LIFE A Dialogue (Ox...

 • 900 DIN
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus
ESTETIKA MUZIKE - Karl Dalhaus

Karl Dalhaus - ESTETIKA MUZIKE (Književna zajednica Novog Sada,...

 • 900 DIN
GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU - Piko dela Mirandola
GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU - Piko dela Mirandola

Piko dela Mirandola - GOVOR O DOSTOJANSTVU ČOVEKOVU (Biblioteka...

 • 900 DIN
BUĐENJE PLANETA: Globalni mozak - Peter Russell
BUĐENJE PLANETA: Globalni mozak - Peter Russell

Peter Russell - BUĐENJE PLANETA Globalni mozak (Globus, Zagreb,...

 • 950 DIN
VALDEN / O GRAĐANSKOJ NEPOSLUŠNOSTI - Henri Dejvid Toro
VALDEN / O GRAĐANSKOJ NEPOSLUŠNOSTI - Henri Dejvid Toro

Henri Dejvid Toro - VALDEN / O GRAĐANSKOJ NEPOSLUŠNOSTI (SKZ, Kn...

 • 950 DIN
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl

Edmond Huserl - FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA (Mala filozofska bib...

 • 1.100 DIN
IZBOR IZ RETOR. I FILOZOF. DJELA M. T. CICERONA (1909)
IZBOR IZ RETOR. I FILOZOF. DJELA M. T. CICERONA (1909)

IZBOR IZ RETORIČKIH I FILOZOFIJSKIH DJELA M. TULIJA CICERONA Pri...

 • 1.200 DIN
HEPTADEKAGON: Rečnik tehnologije kao anti-utopija
HEPTADEKAGON: Rečnik tehnologije kao anti-utopija

HEPTADEKAGON: Rečnik tehnologije kao anti-utopija Priredio Dimit...

 • 1.200 DIN
POVRATAK IZ ZEMLJE ZMAJEVA:Rečnik tehnologije 33g.posle
POVRATAK IZ ZEMLJE ZMAJEVA:Rečnik tehnologije 33g.posle

Disput POVRATAK IZ ZEMLJE ZMAJEVA Rečnik tehnologije 33 godine...

 • 1.200 DIN
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)

Georg Fridrih Hegel - DIJALEKTIKA Logička nauka (Karijatide, Ge...

 • 1.200 DIN
ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA: Kant, Fihte, Hegel
ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA: Kant, Fihte, Hegel

Aleksa Buha - ETIKA NJEMAČKOG KLASIČNOG IDEALIZMA Kant, Fihte, H...

 • 1.200 DIN
UVOD U OPŠTU METODOLOGIJU - Staniša Novaković
UVOD U OPŠTU METODOLOGIJU - Staniša Novaković

Staniša Novaković – UVOD U OPŠTU METODOLOGIJU I ISTORIJA METODOLO...

 • 1.200 DIN
MISLI - Božidar Knežević (1925)
MISLI - Božidar Knežević (1925)

Bož. Knežević – MISLI Treće dopunjeno izdanje (Geca Kon, Beogra...

 • 1.200 DIN
BOLEST KAO METAFORA - Suzan Sontag
BOLEST KAO METAFORA - Suzan Sontag

Suzan Sontag - BOLEST KAO METAFORA (Rad, Beograd, 1983, broš, 17...

 • 1.200 DIN
UM I SLOBODA - Immanuel Kant
UM I SLOBODA - Immanuel Kant

Immanuel Kant - UM I SLOBODA Spisi iz filozofije istorije, prava...

 • 1.200 DIN
DESET DIJALOGA O POVIJESTI - Frane Petrić
DESET DIJALOGA O POVIJESTI - Frane Petrić

Frane Petrić - DESET DIJALOGA O POVIJESTI (Čakovski sabor - Ista...

 • 1.500 DIN
RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA (I-II) - Čedomil Veljačić
RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA (I-II) - Čedomil Veljačić

Čedomil Veljačić – RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA I-II (SNL, Zagreb...

 • 2.000 DIN