NAUKA I MODERNI SVET - Alfred Nort Vajthed
NAUKA I MODERNI SVET - Alfred Nort Vajthed

Alfred Nort Vajthed – NAUKA I MODERNI SVET (Nolit, Beograd, 1976...

 • 400 DIN
KNJIŽEVNA KRITIKA KAO FILOZOFIJA - Benedeto Kroče
KNJIŽEVNA KRITIKA KAO FILOZOFIJA - Benedeto Kroče

Benedeto Kroče – KNJIŽEVNA KRITIKA KAO FILOZOFIJA (Kultura, Beog...

 • 400 DIN
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)

Alban Krailsheimer - PASCAL (Oxford UP, 1986, broš, 84 str.)

 • 450 DIN
Platonov i Xenophonov SYMPOSION
Platonov i Xenophonov SYMPOSION

Platonov i Xenophonov SYMPOSION (Logos, Split, 1981, broš, 147 s...

 • 450 DIN
UMJETNOST I EGZISTENCIJA - Mirko Zurovac
UMJETNOST I EGZISTENCIJA - Mirko Zurovac

Mirko Zurovac - UMJETNOST I EGZISTENCIJA Vrijednost i granice Sa...

 • 450 DIN
BELEŠKE PUSTINJAKA - Konstantin Leontjev
BELEŠKE PUSTINJAKA - Konstantin Leontjev

Konstantin Leontjev – BELEŠKE PUSTINJAKA (Logos, Beograd, 1997,...

 • 450 DIN
NAUČNI DUH I NAUČNI METOD - Luj Favr (1921)
NAUČNI DUH I NAUČNI METOD - Luj Favr (1921)

Luj Favr - NAUČNI DUH I NAUČNI METOD (Napredak, Beograd, 1921, t...

 • 500 DIN
GEOGRAFSKA OSNOVA ISTORIJE SVETA - Hegel (1939)
GEOGRAFSKA OSNOVA ISTORIJE SVETA - Hegel (1939)

Georg Vilhelm Fridrih Hegel - FILOZOFIJA ISTORIJE i FILOZOFIJA PR...

 • 500 DIN
INDIJSKA FILOZOFIJA JEZIKA - R. C. Pandeya
INDIJSKA FILOZOFIJA JEZIKA - R. C. Pandeya

R. C. Pandeya - INDIJSKA FILOZOFIJA JEZIKA (Mala edicija Ideja,...

 • 500 DIN
ISTORIJA NOVIJE FILOZOFIJE - Bran. Petronijević (1922)
ISTORIJA NOVIJE FILOZOFIJE - Bran. Petronijević (1922)

Branislav Petronijević - ISTORIJA NOVIJE FILOZOFIJE Prvi deo. Od...

 • 500 DIN
FORMIRANJE SREDNJOVEKOVNE FILOZOFIJE - G. G. Majorov
FORMIRANJE SREDNJOVEKOVNE FILOZOFIJE - G. G. Majorov

Genadij Georgijevič Majorov – FORMIRANJE SREDNJOVEKOVNE FILOZOFIJ...

 • 500 DIN
DOSTOJEVSKI KAO MISLILAC - Nikola Milošević
DOSTOJEVSKI KAO MISLILAC - Nikola Milošević

Nikola Milošević – DOSTOJEVSKI KAO MISLILAC (Dostojevski kao mi...

 • 500 DIN
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1982)
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1982)

ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb, 1982...

 • 500 DIN
MIŠLJENJE I PEVANJE - Martin Hajdeger
MIŠLJENJE I PEVANJE - Martin Hajdeger

Martin Hajdeger – MIŠLJENJE I PEVANJE (Nolit, Beograd, 1982, bro...

 • 500 DIN
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)
ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (1978)

Zbornik – ČEMU JOŠ FILOZOFIJA (Centar za kulturnu djelatnost Sa...

 • 500 DIN
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i Ern. Nejgel
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i Ern. Nejgel

Moris Koen i Ernest Nejgel – UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD (Zavod...

 • 500 DIN
OKO I DUH - Moris Merlo-Ponti
OKO I DUH - Moris Merlo-Ponti

Moris Merlo-Ponti – OKO I DUH (Vuk Karadžić, Beograd, 1968, broš...

 • 500 DIN
CEREMONIJA OPROŠTAJA / RAZGOVORI SA SARTROM - de Bovoar
CEREMONIJA OPROŠTAJA / RAZGOVORI SA SARTROM - de Bovoar

Simon de Bovoar – CEREMONIJA OPROŠTAJA / RAZGOVORI SA ŽAN-POL SAR...

 • 500 DIN