ETOS I TEHNIKA U ORGANITETU KULTURE - M. Gjurić (Đurić)
ETOS I TEHNIKA U ORGANITETU KULTURE - M. Gjurić (Đurić)

M. Gjurić (Đurić) - ETOS I TEHNIKA U ORGANITETU KULTURE (Štampar...

 • 700 DIN
ANTI-DUHRING - Friedrich Engels (1934)
ANTI-DUHRING - Friedrich Engels (1934)

Friedrich Engels - ANTI-DÜHRING (Naučna biblioteka, Zagreb, 1934...

 • 750 DIN
NAUČNI DUH I NAUČNI METOD - Luj Favr (1905)
NAUČNI DUH I NAUČNI METOD - Luj Favr (1905)

Luj Favr - NAUČNI DUH I NAUČNI METOD (Izdanje Zadužbine Ilije M....

 • 750 DIN
UDŽBENIK ISTORIJE NOVIJE FILOSOFIJE - Harald Hefding
UDŽBENIK ISTORIJE NOVIJE FILOSOFIJE - Harald Hefding

Harald Hefding - UDŽBENIK ISTORIJE NOVIJE FILOSOFIJE s dozvolom...

 • 750 DIN
TRANSFORMACIJA FILOZOFIJE - Karl-Otto Apel
TRANSFORMACIJA FILOZOFIJE - Karl-Otto Apel

Karl-Otto Apel - TRANSFORMACIJA FILOZOFIJE (Biblioteka Logos, Ve...

 • 750 DIN
RAZMATRANJA O ZAPADNOM MARKSIZMU - Peri Anderson
RAZMATRANJA O ZAPADNOM MARKSIZMU - Peri Anderson

Peri Anderson - RAZMATRANJA O ZAPADNOM MARKSIZMU (BIGZ, Beograd,...

 • 750 DIN
LUČA 2/1984: Platon / Aristotel
LUČA 2/1984: Platon / Aristotel

LUČA 2/1984: Platon / Aristotel (Časopis za filozofiju, sociolog...

 • 750 DIN
RUSKA RELIGIJSKA FILOZOFIJA I DOSTOJEVSKI - Mereškovski
RUSKA RELIGIJSKA FILOZOFIJA I DOSTOJEVSKI - Mereškovski

D. S. Mereškovski – RUSKA RELIGIJSKA FILOZOFIJA I F. M. DOSTOJEVS...

 • 750 DIN
NAČELA NOVE ZNANOSTI - Giambattista Vico
NAČELA NOVE ZNANOSTI - Giambattista Vico

Giambattista Vico – NAČELA NOVE ZNANOSTI O zajedničkoj prirodi n...

 • 750 DIN
NARODNI TRIBUN - Gracchus Babeuf
NARODNI TRIBUN - Gracchus Babeuf

Gracchus Babeuf – NARODNI TRIBUN (Naprijed, Zagreb, 1989, tvrd p...

 • 750 DIN
FILOZOFIJA, MITOLOGIJA I PSEUDONAUKA - Žak Buvres
FILOZOFIJA, MITOLOGIJA I PSEUDONAUKA - Žak Buvres

Žak Buvres – FILOZOFIJA, MITOLOGIJA I PSEUDONAUKA Vitgenštajn ka...

 • 750 DIN
ANALIZA I SINTEZA U OKVIRU DIJALEKTIKE HEGELA I MARKSA
ANALIZA I SINTEZA U OKVIRU DIJALEKTIKE HEGELA I MARKSA

Gligorije Zaječaranović - ANALIZA I SINTEZA U OKVIRU DIJALEKTIKE...

 • 750 DIN
ITALIJANSKI ANARHIZAM
ITALIJANSKI ANARHIZAM

ITALIJANSKI ANARHIZAM (Časopis Vidici 229, Beograd, 1984, broš,...

 • 800 DIN
NEMAČKI ANARHIZAM
NEMAČKI ANARHIZAM

NEMAČKI ANARHIZAM (Časopis Vidici 236-238, Beograd, 1985, broš,...

 • 800 DIN
ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI - Max Dessoir
ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI - Max Dessoir

Max Dessoir - ESTETIKA I OPĆA NAUKA O UMJETNOSTI (Veselin Masleš...

 • 800 DIN
OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA - G.W.F. Hegel
OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA - G.W.F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - OSNOVNE CRTE FILOZOFIJE PRAVA S...

 • 800 DIN
SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem
SUMMA TECHNOLOGIAE - Stanislav Lem

Stanislav Lem - SUMMA TECHNOLOGIAE (Književnost i civilizacija,...

 • 800 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić – ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za izdavanje udž...

 • 800 DIN