FILOZOFSKE STUDIJE XI/1979
FILOZOFSKE STUDIJE XI/1979

FILOZOFSKE STUDIJE XI/1979 (Filozofsko društvo Srbije, Beograd,...

 • 200 DIN
FILOZOFSKE STUDIJE V/1974
FILOZOFSKE STUDIJE V/1974

FILOZOFSKE STUDIJE V/1974 Glavni I odgovorni urednik Zdravko Kuč...

 • 200 DIN
FILOSOFIJA (1-2/1973): Filosofija, istor. i književnost
FILOSOFIJA (1-2/1973): Filosofija, istor. i književnost

FILOSOFIJA br. 1-2/1973: Filosofija, istorija i književnost (Fil...

 • 200 DIN
O JEZIKU I SAZNANJU - Platon
O JEZIKU I SAZNANJU - Platon

Platon – O JEZIKU I SAZNANJU (Biblioteka Reč i misao, Kolo XIII,...

 • 200 DIN
OSNOVI ESTETIKE - Šarl Lalo
OSNOVI ESTETIKE - Šarl Lalo

Šarl Lalo – OSNOVI ESTETIKE (Mala filozofska biblioteka, BIGZ, B...

 • 200 DIN
OSNOVE TEORIJE O ZNACIMA - Čarls Moris
OSNOVE TEORIJE O ZNACIMA - Čarls Moris

Čarls Moris - OSNOVE TEORIJE O ZNACIMA (BIGZ, Beograd, 1975, bro...

 • 190 DIN
HUMANISTIČKE NAUKE I FILOZOFIJA - Lisjen Goldman
HUMANISTIČKE NAUKE I FILOZOFIJA - Lisjen Goldman

Lisjen Goldman - HUMANISTIČKE NAUKE I FILOZOFIJA (Kultura, Beog...

 • 180 DIN
FILOZOFIJA - Prof. Danko Grlić
FILOZOFIJA - Prof. Danko Grlić

Prof. Danko Grlić - FILOZOFIJA (Privreda, Zagreb, 1963, broš, 1...

 • 150 DIN
PRILOZI ISTORIJI ESTETIKE - Đerđ Lukač
PRILOZI ISTORIJI ESTETIKE - Đerđ Lukač

Đerđ Lukač - PRILOZI ISTORIJI ESTETIKE (Kultura, Beograd, 1959,...

 • 150 DIN
PLATON - V. S. Nersesjanc (na ruskom)
PLATON - V. S. Nersesjanc (na ruskom)

ПЛАТОН - В. С. Нерсесянц (Юридическая литература, Москва, 1984,...

 • 150 DIN
ZA ČOVEKA - Mikel Difren
ZA ČOVEKA - Mikel Difren

Mikel Difren - ZA ČOVEKA (Sazvežđa 36, Nolit, Beograd, 1973, bro...

 • 150 DIN
DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM - P. Vranicki
DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM - P. Vranicki

Predrag Vranicki - DIJALEKTIČKI I HISTORIJSKI MATERIJALIZAM (Fil...

 • 150 DIN
FILOZOFSKI PORTRETI - Predrag Vranicki
FILOZOFSKI PORTRETI - Predrag Vranicki

Predrag Vranicki - FILOZOFSKI PORTRETI (Radnička šttampa, Beogra...

 • 150 DIN
LAOKOON - Gothold Efraim Lesing
LAOKOON - Gothold Efraim Lesing

Gothold Efraim Lesing – LAOKOON ili o granicama slikarstva i poe...

 • 150 DIN
LAOKOON - Gothold Efraim Lesing
LAOKOON - Gothold Efraim Lesing

Gothold Efraim Lesing – LAOKOON ili o granicama slikarstva i poe...

 • 120 DIN
RAZVITAK SOCIJALIZMA OD UTOPIJE DO NAUKE - F. Engels
RAZVITAK SOCIJALIZMA OD UTOPIJE DO NAUKE - F. Engels

Fridrih Engels - RAZVITAK SOCIJALIZMA OD UTOPIJE DO NAUKE (Liber...

 • 100 DIN