ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije
ANTIČKI RIM: Panorama jedne civilizacije

Vincenzo Arangio Ruiz i drugi – ANTIČKI RIM Panorama jedne civil...

 • 2.500 DIN
BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1 - Živko Avramovski
BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1 - Živko Avramovski

Živko Avramovski – BRITANCI O KRALJEVINI JUGOSLAVIJI Godišnji iz...

 • 1.200 DIN
LJETOPISI - P. Čokorilo, J. Pamučina i S. Skenderova
LJETOPISI - P. Čokorilo, J. Pamučina i S. Skenderova

Prokopije Čokorilo, Joanikije Pamučina i Staka Skenderova – LJETO...

 • 1.800 DIN
GRČKA CIVILIZACIJA - Francois Chamoux
GRČKA CIVILIZACIJA - Francois Chamoux

Francois Chamoux – GRČKA CIVILIZACIJA U arhajsko i klasično doba...

 • 3.500 DIN
BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA - Branko Vujović
BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA - Branko Vujović

Branko Vujović – BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA (Idea / Vojnoizdavačk...

 • 2.000 DIN
AMERIKA - Stane Stanič
AMERIKA - Stane Stanič

Stane Stanič – AMERIKA (Jugoslovenska revija, Beograd, 1988, tvr...

 • 1.500 DIN
RUŠENJE RUSKOGA CARSTVA - Ludvik Bazilov
RUŠENJE RUSKOGA CARSTVA - Ludvik Bazilov

Ludvik Bazilov – RUŠENJE RUSKOGA CARSTVA (Matica srpska, Novi Sa...

 • 750 DIN
DUH INDIJE - Amori d` Rienkur
DUH INDIJE - Amori d` Rienkur

Amori d` Rienkur – DUH INDIJE (Motovun, Motovun, 1991, tvrd pove...

 • 500 DIN
RAĐANJE EVROPSKE CIVILIZACIJE: Grčka i Rim
RAĐANJE EVROPSKE CIVILIZACIJE: Grčka i Rim

George Huxley i dr. – RAĐANJE EVROPSKE CIVILIZACIJE Grčka i Rim...

 • 3.000 DIN
ŽIVOT SAMURAJA - Ričard Stori
ŽIVOT SAMURAJA - Ričard Stori

Ričard Stori – ŽIVOT SAMURAJA (Jugoslovenska revija, Beograd, 19...

 • 1.900 DIN
SEĆANJA NA LJUDE I DOGAĐAJE - Ljubodrag Đurić
SEĆANJA NA LJUDE I DOGAĐAJE - Ljubodrag Đurić

Ljubodrag Đurić – SEĆANJA NA LJUDE I DOGAĐAJE (Biblioteka Svedoč...

 • 1.500 DIN
VALJEVO i okolne oblasti u srednjem veku - M. Isailović
VALJEVO i okolne oblasti u srednjem veku - M. Isailović

Marija Isailović – VALJEVO i okolne oblasti u srednjem veku Pri...

 • 800 DIN
LUŽIČKI SRBI - Lazar Šebek
LUŽIČKI SRBI - Lazar Šebek

Lazar Šebek – LUŽIČKI SRBI (Krim, Beograd, s. a., broš, 21 str.,...

 • 500 DIN
ISTORIJA RELIGIJE ISTOKA I ZAPADA - Trevor Ling
ISTORIJA RELIGIJE ISTOKA I ZAPADA - Trevor Ling

Trevor Ling – ISTORIJA RELIGIJE ISTOKA I ZAPADA (SKZ, Beograd, 1...

 • 800 DIN
DRUGI SVETSKI RAT 1-3
DRUGI SVETSKI RAT 1-3

DRUGI SVETSKI RAT 1-3 (Narodna knjiga, Beograd, 1981, tvrd povez...

 • 3.000 DIN
ODAKLE SU SRBI DOŠLI NA BALKANSKO POLUOSTRVO -Novaković
ODAKLE SU SRBI DOŠLI NA BALKANSKO POLUOSTRVO -Novaković

Relja Novaković – ODAKLE SU SRBI DOŠLI NA BALKANSKO POLUOSTRVO I...

 • 900 DIN
SILUETE STAROG BEOGRADA (I-II) - M. Jov. Stojimirović
SILUETE STAROG BEOGRADA (I-II) - M. Jov. Stojimirović

Milan Jovanović Stojimirović – SILUETE STAROG BEOGRADA I – II (B...

 • 1.800 DIN
POSLANICA O PROPASTI UGARSKOG KRALJEVSTVA -Đurađ Sremac
POSLANICA O PROPASTI UGARSKOG KRALJEVSTVA -Đurađ Sremac

Đurađ Sremac – POSLANICA O PROPASTI UGARSKOG KRALJEVSTVA (Srpska...

 • 1.000 DIN