KARTELI: Izazov slobodnom svetu - Wendell Berge
KARTELI: Izazov slobodnom svetu - Wendell Berge

Wendell Berge - KARTELI Izazov slobodnom svetu (Kultura, Beogra...

 • 200 DIN
KAD KAŽEM NOVINE - Ivan Čolović (dvojezično)
KAD KAŽEM NOVINE - Ivan Čolović (dvojezično)

Ivan Čolović - KAD KAŽEM NOVINE (Krug, Beograd, 2004, broš, 55+5...

 • 250 DIN
STRANKE I POLITIKA - Radoš Smiljković
STRANKE I POLITIKA - Radoš Smiljković

Radoš Smiljković - SOCIOLOGIJA POLITIČKIH STRANAKA (STRANKE I PO...

 • 250 DIN
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA
SAVREMENI OBLICI TERORIZMA

SAVREMENI OBLICI TERORIZMA (Arhiv za pravne i društvene nauke, k...

 • 300 DIN
ZAPAD ILI RUSIJA - Dejan Mirović
ZAPAD ILI RUSIJA - Dejan Mirović

Dejan Mirović - ZAPAD ILI RUSIJA (IGAM, Beograd, 2004, broš, 325...

 • 400 DIN
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović
MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA - Žarko Paunović

Žarko Paunović - MALI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA (Edicija Kolumn...

 • 450 DIN
RAT IZ SNOVA - Gor Vidal
RAT IZ SNOVA - Gor Vidal

Gor Vidal - RAT IZ SNOVA (Čarobna knjiga, Beograd, 2004, broš, 1...

 • 450 DIN
SLOM RUSKOG KOMUNIZMA-Aleksandar Aleksandrovič Zinovjev
SLOM RUSKOG KOMUNIZMA-Aleksandar Aleksandrovič Zinovjev

Aleksandar Aleksandrovič Zinovjev - SLOM RUSKOG KOMUNIZMA (BIGZ,...

 • 450 DIN
POLITIČKI IDEALI - S. Delajl Berns (1937)
POLITIČKI IDEALI - S. Delajl Berns (1937)

S. Delajl Berns - POLITIČKI IDEALI (Geca Kon, Beograd, 1937, tvr...

 • 500 DIN
POLITIKA I KULTURA - Stipe Šuvar
POLITIKA I KULTURA - Stipe Šuvar

Stipe Šuvar - POLITIKA I KULTURA (Globus, Zagreb, 1980, tvrd pov...

 • 500 DIN
HRIŠĆANSTVO I EVROPSKE INTEGRACIJE
HRIŠĆANSTVO I EVROPSKE INTEGRACIJE

HRIŠĆANSTVO I EVROPSKE INTEGRACIJE (Hrišćanski kulturni centar /...

 • 500 DIN
OSNOVI SAVREMENE POLITIKE - Dž. i M. Kol (1935)
OSNOVI SAVREMENE POLITIKE - Dž. i M. Kol (1935)

OSNOVI SAVREMENE POLITIKE Sistemi - pravci - načela (Geca Kon,...

 • 600 DIN
HEGEMONIJA ILI OPSTANAK - Noam Čomski
HEGEMONIJA ILI OPSTANAK - Noam Čomski

Noam Čomski – HEGEMONIJA ILI OPSTANAK Projekat američke imperije...

 • 600 DIN
SVJETSKA KAPITALISTIČKA PRIVREDA I MULTINAC. KOMPANIJE
SVJETSKA KAPITALISTIČKA PRIVREDA I MULTINAC. KOMPANIJE

Christian Palloix - SVJETSKA KAPITALISTIČKA PRIVREDA I MULTINACIO...

 • 600 DIN
SUPERBANKARI: Vampiri savremenog čovečanstva - Đurđević
SUPERBANKARI: Vampiri savremenog čovečanstva - Đurđević

Dr Ratibor M. Đurđević - SUPERBANKARI Vampiri savremenog čovečan...

 • 700 DIN
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, 1947-48)
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, 1947-48)

POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 31-40, Beograd, 1947-48, tvrd povez)...

 • 720 DIN
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50,1948-49)
POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50,1948-49)

POLITIČKA BIBLIOTEKA (Sveska 41-50, Beograd, 1948-49, tvrd povez)...

 • 720 DIN
BESLOVESNI NOVI NEZNABOŠCI - Ratibor M. Đurđević
BESLOVESNI NOVI NEZNABOŠCI - Ratibor M. Đurđević

Ratibor M. Đurđević - BESLOVESNI NOVI NEZNABOŠCI Bogoborna kultu...

 • 1.200 DIN