O SLOBODI - Džon Stuart Milj (1912)
O SLOBODI - Džon Stuart Milj (1912)

Džon Stuart Milj - O SLOBODI Posrbio Knežević Petar A. Kara-Đorđ...

 • 1.800 DIN
MILOŠ OBRENOVIĆ II - Mih. Gavrilović (1909)
MILOŠ OBRENOVIĆ II - Mih. Gavrilović (1909)

Dr. Mih. Gavrilović - MILOŠ OBRENOVIĆ Knjiga druga (1821 - 1826)...

 • 1.500 DIN
LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT (1878)
LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT (1878)

LA REORGANISATION POLITIQUE DE L`ORIENT Sur la base de l`equilib...

 • 1.800 DIN
SPOMENICA HRAMA SVETE BOGORODICE U SKOPLJU (1935)
SPOMENICA HRAMA SVETE BOGORODICE U SKOPLJU (1935)

SPOMENICA SRPSKO-PRAVOSLAVNOG SABORNOG HRAMA SVETE BOGORODICE U S...

 • 3.800 DIN
STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE - Đorđe Pejanović
STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE - Đorđe Pejanović

Đorđe Pejanović - STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (SAN, Posebna...

 • 1.300 DIN
TIMOČKA BUNA 1883. GODINE - Raša Milošević (1923)
TIMOČKA BUNA 1883. GODINE - Raša Milošević (1923)

Raša Milošević, član Glavnog odbora Radikalne stranke - TIMOČKA B...

 • 1.500 DIN
RUSIJA I EVROPA - T. G. Masaryk (1923)
RUSIJA I EVROPA - T. G. Masaryk (1923)

T. G. Masaryk - RUSIJA I EVROPA Studije o duhovnim strujama u Ru...

 • 2.200 DIN
ULOGA OPLOĐAVANJA U OPLEMENJIVANJU BILJAKA (1943)
ULOGA OPLOĐAVANJA U OPLEMENJIVANJU BILJAKA (1943)

Vladimir Spasojević - ULOGA OPLOĐAVANJA U OPLEMENJIVANJU BILJAKA...

 • 200 DIN
SUNCOKRET - Aranđel Stojiljković (1942)
SUNCOKRET - Aranđel Stojiljković (1942)

Ing. Aranđel T. Stojiljković - SUNCOKRET (Izdavačko-prosvetna za...

 • 200 DIN
SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI
SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDERACIJI

Dr Đorđi J. Caca - SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA U JUGOSLOVENSKOJ FEDE...

 • 360 DIN
SA AMVONA NA OPTUŽENIČKU KLUPU (1934)
SA AMVONA NA OPTUŽENIČKU KLUPU (1934)

SA AMVONA NA OPTUŽENIČKU KLUPU: O kamenu temeljcu Hristove crkve...

 • 600 DIN
SELJAČKO GAZDINSTVO U JUGOSLAVIJI I (1939)
SELJAČKO GAZDINSTVO U JUGOSLAVIJI I (1939)

Dr Nikola Konstandinović - SELJAČKO GAZDINSTVO U JUGOSLAVIJI I (...

 • 210 DIN
STARO-KATOLICI: Ko smo - i - zašto smo (1930)
STARO-KATOLICI: Ko smo - i - zašto smo (1930)

STARO-KATOLICI Ko smo - i - zašto smo Govor katoličkog biskupa...

 • 450 DIN
LETOPIS JUGA - Milosav Jelić (1930)
LETOPIS JUGA - Milosav Jelić (1930)

Milosav Jelić - LETOPIS JUGA Listine - Zapisi - Dnevnik - Pomeni...

 • 1.200 DIN
STAROST NARODNOG EPSKOG PESNIŠTVA - D. Kostić (1933)
STAROST NARODNOG EPSKOG PESNIŠTVA - D. Kostić (1933)

Drag. Kostić - STAROST NARODNOG EPSKOG PESNIŠTVA NAŠEG Državna š...

 • 400 DIN
PRVA BALKANSKA KONFERENCIJA (1931)
PRVA BALKANSKA KONFERENCIJA (1931)

PRVA BALKANSKA KONFERENCIJA Rad Jugoslovenske nacionalne grupe...

 • 900 DIN
TITO: Četrdeset godina na čelu SKJ 1937-1977
TITO: Četrdeset godina na čelu SKJ 1937-1977

TITO: ČETRDESET GODINA NA ČELU SKJ 1937-1977 (Narodna knjiga i d...

 • 100 DIN
STVARANJE NOVE JUGOSLAVIJE - Slobodan Nešović
STVARANJE NOVE JUGOSLAVIJE - Slobodan Nešović

Slobodan Nešović - STVARANJE NOVE JUGOSLAVIJE (Partizanska knjig...

 • 150 DIN