ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XII
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XII

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XII (L’assocition des Societes Archeolo...

 • 400 DIN
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XI
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XI

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA XI (Societas Archaeologica Iugoslaviae,...

 • 400 DIN
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VIII
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VIII

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VIII (Societas Archaeologica Iugoslavia...

 • 400 DIN
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VII
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VII

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA VII (Societas Archaeologica Iugoslaviae...

 • 400 DIN
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA V
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA V

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA V (Societas Archaeologica Iugoslaviae,...

 • 400 DIN
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV

ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA IV (Societas Archaeologica Iugoslaviae,...

 • 400 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA Br. 17 (Srpsko arheološko d...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XVI-XVII, Br. 15-16 (S...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XIV, Br. 13 (Srpsko ar...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XI, Br. 11 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. VI, Br. 6 (Srpsko arhe...

 • 900 DIN
BALCANOSLAVICA 6
BALCANOSLAVICA 6

BALCANOSLAVICA 6 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
BALCANOSLAVICA 5
BALCANOSLAVICA 5

BALCANOSLAVICA 5 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
BALCANOSLAVICA 4
BALCANOSLAVICA 4

BALCANOSLAVICA 4 (Centar za istražuvanje na staroslovenskata kul...

 • 500 DIN
MATERIJALI XX: Sahranjivanje u praistoriji i antici
MATERIJALI XX: Sahranjivanje u praistoriji i antici

MATERIJALI XX Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i dr...

 • 1.200 DIN
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine

MATERIJALI XIX Novi Sad 1979 (Arheološko društvo Vojvodine, Nov...

 • 900 DIN
MATERIJALI XVII: Putevi i komunikacije u antici
MATERIJALI XVII: Putevi i komunikacije u antici

MATERIJALI XVII Peć 1978 (Savez arheoloških društava Jugoslavij...

 • 1.200 DIN
MATERIJALI XVI: Putevi i komunikacije u praistoriji
MATERIJALI XVI: Putevi i komunikacije u praistoriji

MATERIJALI XVI Putevi i komunikacije u praistoriji Peć 1978 (S...

 • 1.200 DIN