ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA - Stanojević (1925)
ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA - Stanojević (1925)

Ppukovnik D-r Vlad. Stanojević - ISTORIJA SRPSKOG VOJNOG SANITETA...

 • 2.500 DIN
ALBUM GROBLJA I GROBOVA sa Solunskog fronta (1921)
ALBUM GROBLJA I GROBOVA sa Solunskog fronta (1921)

ALBUM GROBLJA I GROBOVA 70 snimaka srpskih grobalja sa Solunskog...

 • 2.500 DIN
LETAK POVODOM SMRTI PATRIJARHA VARNAVE I KONKORDATA
LETAK POVODOM SMRTI PATRIJARHA VARNAVE I KONKORDATA

Letak koji je potpisao Marko P. Cemović, državni potsekretar u pe...

 • 2.500 DIN
GALIČKI DIJALEKAT - Aleksandar Belić (1935)
GALIČKI DIJALEKAT - Aleksandar Belić (1935)

Srpski dijalektološki zbornik; knjiga VII A. Belić - GALIČKI DIJ...

 • 2.500 DIN
DUGOVI - Božo Lovrić (Matica srpska u Dubrovniku, 1912)
DUGOVI - Božo Lovrić (Matica srpska u Dubrovniku, 1912)

Božo Lovrić - DUGOVI Drama u 3 čina (Matica srpska u Dubrovniku...

 • 2.500 DIN
20-GODIŠNJICA PRVIH REGRUTA JUŽNE SRBIJE (Skoplje,1934)
20-GODIŠNJICA PRVIH REGRUTA JUŽNE SRBIJE (Skoplje,1934)

SPOMENICA 20-godišnjica prvih regruta Južne Srbije 1914-1934 (S...

 • 2.500 DIN
LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE - Arthur Ruppin (1934)
LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE - Arthur Ruppin (1934)

Arthur Ruppin - LES JUIFS DANS LE MONDE MODERNE Race - Structure...

 • 2.500 DIN
JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949
JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949

JUGOSLOVENSKO-SOVJETSKI KALENDAR 1949 (Društvo za kulturnu sarad...

 • 2.500 DIN
GREEN MANSIONS - W. H. Hudson (illust. Keith Henderson)
GREEN MANSIONS - W. H. Hudson (illust. Keith Henderson)

W. H. Hudson - GREEN MANSIONS Illustrated by Keith Henderson (T...

 • 2.500 DIN
STARE SRPSKE POVELJE I PISMA I-2 - Lj.Stojanović (1934)
STARE SRPSKE POVELJE I PISMA I-2 - Lj.Stojanović (1934)

Ljub. Stojanović - STARE SRPSKE POVELJE I PISMA Knjiga I, drugi...

 • 2.500 DIN
ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE (1923)
ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE (1923)

Rudolf Neugebauer und Julius Orendi - ORIENTALISCHE TEPPICHKUNDE...

 • 2.500 DIN
SPOMENICA SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU (1910)
SPOMENICA SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU (1910)

SPOMENICA O STOGODIŠNJICI SRP. PRAV. VEL. GIMNAZIJE U NOVOM SADU...

 • 2.500 DIN
DALMACIJA KROZ VJEK. / MAKARSKA I NJENO PRIMORJE (1934)
DALMACIJA KROZ VJEK. / MAKARSKA I NJENO PRIMORJE (1934)

1. Ljubo Karaman - DALMACIJA KROZ VJEKOVE U historiji umjetnosti...

 • 2.500 DIN
POVIEST NOVOGA VIEKA (I-II) - Franjo Valla (1899-1900)
POVIEST NOVOGA VIEKA (I-II) - Franjo Valla (1899-1900)

Franjo Valla - POVIEST NOVOGA VIEKA OD GOD. 1453. DO GOD. 1789....

 • 2.500 DIN
PUSTINJAK CETINSKI / ŽIVOT GERASIMA ZELIĆA (1885-88)
PUSTINJAK CETINSKI / ŽIVOT GERASIMA ZELIĆA (1885-88)

1. Petar II Petrović Njegoš - PUSTINJAK CETINSKI Skupljene pjesm...

 • 2.500 DIN
TAKTIKA VAZDUHOPLOVSTVA - D. T. Simović (1931)
TAKTIKA VAZDUHOPLOVSTVA - D. T. Simović (1931)

D. T. Simović, diviz. đeneral - TAKTIKA VAZDUHOPLOVSTVA (Štampar...

 • 2.500 DIN
SOKOLIĆ (Godina XVII, Brojevi 1-12, Beograd, 1935)
SOKOLIĆ (Godina XVII, Brojevi 1-12, Beograd, 1935)

SOKOLIĆ List za naraštaj Sokola Kraljevine Jugoslavije (Godina...

 • 2.500 DIN
ISTORIJA RUMUNA - Nikola Jorga (1935)
ISTORIJA RUMUNA - Nikola Jorga (1935)

Nikola Jorga - ISTORIJA RUMUNA i njihove civilizacije (Jugoslov...

 • 2.500 DIN