BITKA KOD KAPORETA - pukovnik A. K. Daskalović (1925)
BITKA KOD KAPORETA - pukovnik A. K. Daskalović (1925)

Pukovnik Aleks. K. Daskalović - BITKA KOD KAPORETA (Sveslovenska...

 • 750 DIN
O POSTANKU ŽIVOTA - dr Živojin Đorđević (1936)
O POSTANKU ŽIVOTA - dr Živojin Đorđević (1936)

Dr Živojin Đorđević - O POSTANKU ŽIVOTA (Kolarčev narodni univer...

 • 200 DIN
NA PADINAMA ATLASA - Erling Bahe (1943)
NA PADINAMA ATLASA - Erling Bahe (1943)

Erling Bahe - NA PADINAMA ATLASA Putopisne crtice iz Maroka (Pr...

 • 400 DIN
MOLOVANJE I BOJENJE U STANU - Božidar Antić
MOLOVANJE I BOJENJE U STANU - Božidar Antić

Božidar Antić - MOLOVANJE I BOJENJE U STANU (Tehnička knjiga, Be...

 • 150 DIN
JURIŠ NA NEMAČKU - Fjodor Mahin (1944)
JURIŠ NA NEMAČKU - Fjodor Mahin (1944)

Fjodor Mahin - JURIŠ NA NEMAČKU (Izdanje Nove Jugoslavije, Beogr...

 • 400 DIN
KAD KAŽEM NOVINE - Ivan Čolović (dvojezično)
KAD KAŽEM NOVINE - Ivan Čolović (dvojezično)

Ivan Čolović - KAD KAŽEM NOVINE (Krug, Beograd, 2004, broš, 55+5...

 • 250 DIN
NARODNI KALENDAR NAPRED ZA GODINU 1941
NARODNI KALENDAR NAPRED ZA GODINU 1941

NARODNI KALENDAR NAPRED ZA GODINU 1941 (Izdavačka zadruga `Polit...

 • 750 DIN
EKONOMSKA STRATEGIJA - Džofri Krauter
EKONOMSKA STRATEGIJA - Džofri Krauter

Džofri Krauter - EKONOMSKA STRATEGIJA (Izdavačka zadruga Politik...

 • 400 DIN
SABLAZAN BAHANATKINJA - Luciano Zuccoli (1932)
SABLAZAN BAHANATKINJA - Luciano Zuccoli (1932)

Luciano Zuccoli - SABLAZAN BAHANATKINJA Roman iz društvenog živo...

 • 500 DIN
JOHN STUART MILL - Maurice Cranston (na engleskom)
JOHN STUART MILL - Maurice Cranston (na engleskom)

Maurice Cranston - JOHN STUART MILL (Longmans, London, 1958, bro...

 • 300 DIN
DUBROVAČKI TRIBUTI - Mihailo J. Dinić (1935)
DUBROVAČKI TRIBUTI - Mihailo J. Dinić (1935)

Mihailo J. Dinić - DUBROVAČKI TRIBUTI Mogoriš, Svetodmitarski i...

 • 450 DIN
BELEŠKE O HRABROVOJ APOLOGIJI - St. M. Kuljbakin (1935)
BELEŠKE O HRABROVOJ APOLOGIJI - St. M. Kuljbakin (1935)

St. M. Kuljbakin - BELEŠKE O HRABROVOJ APOLOGIJI (SKA, Glas CLXV...

 • 500 DIN
LEIDEN UND GROSSE DER MEISTER - Thomas Mann
LEIDEN UND GROSSE DER MEISTER - Thomas Mann

Thomas Mann - LEIDEN UND GRÖßE DER MEISTER (Suhrkamp Verlag, Ber...

 • 450 DIN
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)
PASCAL - Alban Krailsheimer (na engleskom)

Alban Krailsheimer - PASCAL (Oxford UP, 1986, broš, 84 str.)

 • 450 DIN
THE PORTABLE MARK TWAIN
THE PORTABLE MARK TWAIN

THE PORTABLE MARK TWAIN (Penguin, Harmondsworth, 1983, broš, 790...

 • 500 DIN
ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI GRAMATIČKI REČNIK
ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI GRAMATIČKI REČNIK

ENGLESKO-SRPSKOHRVATSKI REČNIK sa primenjenom gramatikom (Slo...

 • 300 DIN
ČOVEČANSTVO - H. Dž. Vels (II knjiga)
ČOVEČANSTVO - H. Dž. Vels (II knjiga)

H. Dž. Vels - ČOVEČANSTVO Rad, blagostanje i sreća roda ljudskog...

 • 450 DIN
BUDUĆNOST CIVILIZACIJE - Alfred Zimern
BUDUĆNOST CIVILIZACIJE - Alfred Zimern

Alfred Zimern - BUDUĆNOST CIVILIZACIJE (Politika i društvo, Beog...

 • 400 DIN