LEND-LEASE: Weapon for Victory - Edward R. Stettinius
LEND-LEASE: Weapon for Victory - Edward R. Stettinius

Edward R. Stettinius, Jr. – LEND-LEASE Weapon for Victory (The...

 • 900 DIN
STARI SVIJET (I-III) - L. Pareti, P. Brezzi i L. Petech
STARI SVIJET (I-III) - L. Pareti, P. Brezzi i L. Petech

Luigi Pareti, Paolo Brezzi i Luciano Petech – STARI SVIJET I-III...

 • 900 DIN
MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VI (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VI VIII kongres arheologa Jugoslavije Bor 1969 (Arh...

 • 900 DIN
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)
MATERIJALI VII (Arheološko društvo Jugoslavije)

MATERIJALI VII Simpozijum praistorijske sekcije arheološkog druš...

 • 900 DIN
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura
MATERIJALI X: Počeci ranih zemljoradničkih kultura

MATERIJALI X Počeci ranih zemljoradničkih kultura u Vojvodini i...

 • 900 DIN
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji
MATERIJALI XIII: Antički gradovi i naselja u Panoniji

MATERIJALI XIII Antički gradovi i naselja u južnoj Panoniji i gr...

 • 900 DIN
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine
MATERIJALI XIX: Starije gvozdeno doba Vojvodine

MATERIJALI XIX Novi Sad 1979 (Arheološko društvo Vojvodine, Nov...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 3, 1986)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 3, 1986)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. III, Br. 3 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 6, 1990)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. VI, Br. 6 (Srpsko arhe...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 11, 1996)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XI, Br. 11 (Srpsko arh...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 13, 1997)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XIV, Br. 13 (Srpsko ar...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 15-16, 1999)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA God. XVI-XVII, Br. 15-16 (S...

 • 900 DIN
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)
GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA (Br. 17, 2001)

GLASNIK SRPSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA Br. 17 (Srpsko arheološko d...

 • 900 DIN
NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEKOVNOG NOVCA
NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEKOVNOG NOVCA

Sergije Dimitrijević – NOVA SERIJA NOVIH VRSTA SRPSKOG SREDNJOVEK...

 • 900 DIN
PORTRETI PREMA ŽIVIM MODELIMA - M.Jovanović Stoimirović
PORTRETI PREMA ŽIVIM MODELIMA - M.Jovanović Stoimirović

Milan Jovanović Stoimirović – PORTRETI PREMA ŽIVIM MODELIMA (Mat...

 • 900 DIN
DRŽAVA SS-a - Eugen Kogon
DRŽAVA SS-a - Eugen Kogon

Eugen Kogon - DRŽAVA SS-a Sistem njemačkih koncentracionih logor...

 • 900 DIN
NESAGLASNOST: Politika i filozofija - Žak Ransijer
NESAGLASNOST: Politika i filozofija - Žak Ransijer

Žak Ransijer - NESAGLASNOST Politika i filozofija (Fedon, Beogr...

 • 900 DIN
NACIONALNI IDENTITET - Antoni D. Smit
NACIONALNI IDENTITET - Antoni D. Smit

Antoni D. Smit - NACIONALNI IDENTITET (Biblioteka XX vek, Beogra...

 • 900 DIN