27. MART 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike
27. MART 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike

27. MART 1941: Knez Pavle u vihorima evropske politike Zbornik r...

 • 1.200 DIN
HERODOTOVA ISTORIJA
HERODOTOVA ISTORIJA

HERODOTOVA ISTORIJA (Matica srpska, Novi Sad, 1966, tvrd povez,...

 • 1.200 DIN
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)
GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK I SPROVODBENI ZAKON (1921)

GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPNIK (Zak. čl. I.: 1911) I SPROVODBENI Z...

 • 1.200 DIN
MISLI - Božidar Knežević (1925)
MISLI - Božidar Knežević (1925)

Bož. Knežević – MISLI Treće dopunjeno izdanje (Geca Kon, Beogra...

 • 1.200 DIN
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl
FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA - Edmond Huserl

Edmond Huserl - FILOSOFIJA KAO STROGA NAUKA (Mala filozofska bib...

 • 1.100 DIN
IZABERI ŽIVOT - Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda
IZABERI ŽIVOT - Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda

Arnold Tojnbi i Daisaku Ikeda – IZABERI ŽIVOT Dijalog (Dereta,...

 • 1.100 DIN
AMERIKANCI: Demokratsko iskustvo - Danijel Dž. Borstin
AMERIKANCI: Demokratsko iskustvo - Danijel Dž. Borstin

Danijel Dž. Borstin – AMERIKANCI: Demokratsko iskustvo (Geopoeti...

 • 1.100 DIN
MUNICIPIUM S. - Miroslava Mirković
MUNICIPIUM S. - Miroslava Mirković

Miroslava Mirković - MUNICIPIUM S. Rimski grad u Kominima kod Pl...

 • 1.050 DIN
OEDIPUS AND AKHNATON - Immanuel Velikovsky
OEDIPUS AND AKHNATON - Immanuel Velikovsky

Immanuel Velikovsky - OEDIPUS AND AKHNATON: Myth and History (Do...

 • 1.000 DIN
JACQUES DERRIDA - TEKST 2b (Delo, mart-april 1992)
JACQUES DERRIDA - TEKST 2b (Delo, mart-april 1992)

JACQUES DERRIDA - TEKST 2b (Časopis Delo, Beograd, mart-april 19...

 • 1.000 DIN
DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49
DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49

Vaso Bogdanov - DRUŠTVENE I POLITIČKE BORBE U HRVATSKOJ 1848/49...

 • 1.000 DIN
KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA - Goršić (1935)
KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA - Goršić (1935)

Dr Franja Goršić - KOMENTAR VANPARNIČNOG POSTUPKA sa uvodnim zak...

 • 1.000 DIN
SVETOVI U SUDARU - Imanuel Velikovski
SVETOVI U SUDARU - Imanuel Velikovski

Imanuel Velikovski - SVETOVI U SUDARU (Biblioteka Zenit - Velike...

 • 1.000 DIN
TRI NUMIZMATIČKA LEGATA - Vladislav Popović i dr.
TRI NUMIZMATIČKA LEGATA - Vladislav Popović i dr.

Vladislav Popović (ur.) – TRI NUMIZMATIČKA LEGATA UNIVERZITETA U...

 • 1.000 DIN
TEKIJA - A. Cermanović-Kuzmanović i A. Jovanović
TEKIJA - A. Cermanović-Kuzmanović i A. Jovanović

Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović i Aleksandar Jovanović – TEKIJ...

 • 1.000 DIN
SVJETSKA POVIJEST I DOGAĐANJE SPASA - Karl Lowith
SVJETSKA POVIJEST I DOGAĐANJE SPASA - Karl Lowith

Karl Lowith – SVJETSKA POVIJEST I DOGAĐANJE SPASA (Svjetlost, Sa...

 • 1.000 DIN
HELENIZAM I NJEGOVA ISTORIJSKA ULOGA - A. B. Ranovič
HELENIZAM I NJEGOVA ISTORIJSKA ULOGA - A. B. Ranovič

A. B. Ranovič – HELENIZAM I NJEGOVA ISTORIJSKA ULOGA (Veselin Ma...

 • 1.000 DIN
FAŠIZAM U SVOJOJ EPOHI - Ernst Nolte
FAŠIZAM U SVOJOJ EPOHI - Ernst Nolte

Ernst Nolte – FAŠIZAM U SVOJOJ EPOHI (Prosveta, Beograd, 1990, t...

 • 1.000 DIN