SILOVANJE SRBIJE - Majkl Liz
SILOVANJE SRBIJE - Majkl Liz

Majkl Liz - SILOVANJE SRBIJE Britanska uloga u Titovom grabljenj...

 • 1.000 DIN
PRONIJA - Georgije Ostrogorski
PRONIJA - Georgije Ostrogorski

Georgije Ostrogorski - PRONIJA Prilog istoriji feudalizma u Viza...

 • 800 DIN
AGRARNA REFORMA I KOLONIZACIJA U JUGOSLAVIJI 1945-1948
AGRARNA REFORMA I KOLONIZACIJA U JUGOSLAVIJI 1945-1948

Bogdan Lekić - AGRARNA REFORMA I KOLONIZACIJA U JUGOSLAVIJI 1945-...

 • 1.200 DIN
MAKING AMERICA
MAKING AMERICA

MAKING AMERICA: The Society and Culture of the United States (Un...

 • 500 DIN
ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA: Struški i atonski rukopis
ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA: Struški i atonski rukopis

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA Knjiga I: Struški i atonski rukopis...

 • 2.000 DIN
VELIKA SRBIJA - Vladimir Ćorović
VELIKA SRBIJA - Vladimir Ćorović

Vladimir Ćorović - VELIKA SRBIJA:Ujedinjenje Radoš Ljušić - O Ćo...

 • 700 DIN
ISTORIJA HELENIZMA - Dr Fanula Papazoglu
ISTORIJA HELENIZMA - Dr Fanula Papazoglu

Dr Fanula Papazoglu - ISTORIJA HELENIZMA:Epoha Aleksandra Velikog...

 • 750 DIN
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)

Konstantin Mihailović iz Ostrovice - JANIČAROVE USPOMENE ili TUR...

 • 2.000 DIN
JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 - Lj. Durković
JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 - Lj. Durković

Ljubomir Durković-Jakšić - JUGOSLOVENSKO KNJIŽARSTVO 1918-1941 (...

 • 300 DIN
DEMOSTEN - S. A. Žebeljev
DEMOSTEN - S. A. Žebeljev

S. A. Žebeljev - DEMOSTEN (Rad, Beograd, 1954, broš, 124 str.)...

 • 300 DIN
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle

Hans-Joachim Neumann und Henrik Eberle - WAR HITLER KRANK? Ein a...

 • 1.500 DIN
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Зарождение древнейших классовых обществ...

 • 1.500 DIN
POZNO RIMSKO CARSTVO - Miroslava Mirković
POZNO RIMSKO CARSTVO - Miroslava Mirković

Miroslava Mirković - POZNO RIMSKO CARSTVO Od Dioklecijana do Teo...

 • 1.200 DIN
PRVE ŽENE SOCIJALISTI U SRBIJI - Dragoslav Ilić
PRVE ŽENE SOCIJALISTI U SRBIJI - Dragoslav Ilić

Dragoslav Ilić - PRVE ŽENE SOCIJALISTI U SRBIJI (Rad, Beograd, 1...

 • 500 DIN
VELIKI VEK DUBROVNIKA - Radovan Samardžić
VELIKI VEK DUBROVNIKA - Radovan Samardžić

Radovan Samardžić - VELIKI VEK DUBROVNIKA (Prosveta, Beograd, 19...

 • 800 DIN
BEOGRADSKA TVRĐAVA I NJENE SVETINJE - Dušan Ivančević
BEOGRADSKA TVRĐAVA I NJENE SVETINJE - Dušan Ivančević

Dušan Ivančević - BEOGRADSKA TVRĐAVA I NJENE SVETINJE (Pravoslav...

 • 300 DIN
LJUBAVI SRPSKIH VLADARA I POLITIČARA - Radoš Ljušić
LJUBAVI SRPSKIH VLADARA I POLITIČARA - Radoš Ljušić

Radoš Ljušić - LJUBAVI SRPSKIH VLADARA I POLITIČARA (Zograf, Niš...

 • 400 DIN
SVET U EKSPANZIJI
SVET U EKSPANZIJI

SVET U EKSPANZIJI Ilustrovana istorija sveta, I-IV Treći tom (...

 • 700 DIN