ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA - Vuk Stefanović Karadžić
ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA - Vuk Stefanović Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić - ŽIVOTI SRPSKIH VOJVODA i ostalih znamen...

 • 250 DIN
MILION - Marko Polo (1947)
MILION - Marko Polo (1947)

Marko Polo - MILION (Matica srpska, Novi Sad, 1947, broš, 182 st...

 • 250 DIN
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper
POSLEDNJI DANI HITLERA - Hugh Redwald Trevor-Roper

Hugh Redwald Trevor-Roper - POSLEDNJI DANI HITLERA (Zora, Zagreb...

 • 250 DIN
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE
ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVOLUCIJE

Edmon i Žil de Gonkur - ISTORIJA FRANCUSKOG DRUŠTVA ZA VREME REVO...

 • 250 DIN
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski
VARŠAVSKI USTANAK - Br. Žulavski

Br. Žulavski - VARŠAVSKI USTANAK (Narodna armija, Beograd, 1947,...

 • 250 DIN
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević
KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU - M. Đ. Milićević

M. Đ. Milićević - KARAĐORĐE U GOVORU I U TVORU (Hipnos, Beograd,...

 • 250 DIN
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović
BERLINSKA BITKA - Branko Kitanović

Branko Kitanović - BERLINSKA BITKA (Svetozar Markobić, Beograd,...

 • 250 DIN
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA
SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA

SEDAM HILJADA GODINA BEOGRADA: Kratak pregled istorije (Edicija...

 • 250 DIN
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović
BORBE STAROG BEOGRADA - Mihailo S. Petrović

Mihailo S. Petrović - BORBE STAROG BEOGRADA (NP, Beograd, 1951,...

 • 250 DIN
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević
U ROVOVIMA ŠPANIJE - Veljko Kovačević

Veljko Kovačević - U ROVOVIMA ŠPANIJE (Narodna prosvjeta, Saraje...

 • 250 DIN
POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE - Vekoslav Bučar
POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE - Vekoslav Bučar

Vekoslav Bučar - POLITIČKA ISTORIJA SLOVENAČKE (Politika, Beogra...

 • 250 DIN
BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI - M. Popović
BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI - M. Popović

Milivoje Popović - BORBE ZA PARLAMENTARNI REŽIM U SRBIJI (Politi...

 • 250 DIN
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE

ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE (Nezavisna izdanja Slobodana Mašića...

 • 300 DIN
VRHUNSKI PUTOVI ČOVJEČANSTVA - Bastian
VRHUNSKI PUTOVI ČOVJEČANSTVA - Bastian

Hartmut Bastian - VRHUNSKI PUTOVI ČOVJEČANSTVA (Zora, Zagreb, 1...

 • 300 DIN
U POTRAZI ZA DRAKULOM - Radu Floresku i Rejmond Mekneli
U POTRAZI ZA DRAKULOM - Radu Floresku i Rejmond Mekneli

Radu Floresku i Rejmond Mekneli - U POTRAZI ZA DRAKULOM (Prosve...

 • 300 DIN
DOMENTIJAN (Živi pesnici)
DOMENTIJAN (Živi pesnici)

DOMENTIJAN Izabrao Vasko Popa Priredio Đorđe Trifunović (Živi...

 • 300 DIN
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)
STARORUSKA DRŽAVA - V. V. Mavrodin (na ruskom)

В. В. Мавродин - Очерки истории СССР: ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО...

 • 300 DIN
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić
TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ - Dragoslav Ilić

Dragoslav Ilić - TOMA VUČIĆ PERIŠIĆ (Nolit, Beograd, 1956, meki...

 • 300 DIN