EUROPE FINDS THE WORLD - Trevor Cairns
EUROPE FINDS THE WORLD - Trevor Cairns

Trevor Cairns - EUROPE FINDS THE WORLD (Cambridge UP, 1973, broš...

 • 500 DIN
VUKOVA KNJIGA I-II (1932-1934)
VUKOVA KNJIGA I-II (1932-1934)

VUKOVA KNJIGA I (SKZ, Beograd, 1932, tvrd povez, V+144 str.)...

 • 500 DIN
PUTOVANJE U STARI VAVILON - Klengel-Brandt (na ruskom)
PUTOVANJE U STARI VAVILON - Klengel-Brandt (na ruskom)

Кленгель-Брандт Эвелин - ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНИЙ ВАВИЛОН (Наука, М...

 • 500 DIN
RUSI I JAPAN - Jurij Žukov
RUSI I JAPAN - Jurij Žukov

Jurij Žukov - RUSI I JAPAN (Prosvjeta, Zagreb, 1948, broš, 186 s...

 • 500 DIN
BITOLJSKA OPERACIJA 1912 - Ž. Stanisavljević
BITOLJSKA OPERACIJA 1912 - Ž. Stanisavljević

Ž. Stanisavljević - BITOLJSKA OPERACIJA 1912 (Vojno delo, Beogra...

 • 500 DIN
ISTORIJA CRNE GORE I
ISTORIJA CRNE GORE I

ISTORIJA CRNE GORE Knjiga prva Od najstarijih vremena do kraja...

 • 500 DIN
DEMOGRAFSKE PROMJENE U HRVATSKOJ od 1780. do 1981.
DEMOGRAFSKE PROMJENE U HRVATSKOJ od 1780. do 1981.

Jakov Gelo - DEMOGRAFSKE PROMJENE U HRVATSKOJ od 1780. do 1981....

 • 500 DIN
PRIČE EVANĐELISTA - Zenon Kosidovski
PRIČE EVANĐELISTA - Zenon Kosidovski

Zenon Kosidowski - PRIČE EVANĐELISTA (Svjetlost, Sarajevo, 1990,...

 • 500 DIN
KAD SU ŽIVI ZAVIDELI MRTVIMA - Milorad Panić-Surep
KAD SU ŽIVI ZAVIDELI MRTVIMA - Milorad Panić-Surep

Milorad Panić-Surep – KAD SU ŽIVI ZAVIDELI MRTVIMA (Prosveta, Ni...

 • 500 DIN
SRBIJA I OSLOBODILAČKI POKRETI NA BALKANU (1856-1878)
SRBIJA I OSLOBODILAČKI POKRETI NA BALKANU (1856-1878)

SRBIJA I OSLOBODILAČKI POKRETI NA BALKANU OD PARISKOG MIRA DO BER...

 • 500 DIN
IZMIŠLJENO DOSELJAVANJE SRBA - Deretić, Antić, Jarčević
IZMIŠLJENO DOSELJAVANJE SRBA - Deretić, Antić, Jarčević

Jovan I. Deretić, Dragoljub P. Antić i Slobodan M. Jarčević – IZM...

 • 500 DIN
ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG - Pseudo-Kalisten
ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG - Pseudo-Kalisten

Pseudo-Kalisten – ŽIVOT I DJELA ALEKSANDRA MAKEDONSKOG Starogrčk...

 • 500 DIN
MEMOARI - Walter Schellenberg
MEMOARI - Walter Schellenberg

Walter Schellenberg – MEMOARI (August Cesarec, Zagreb, 1985, tvr...

 • 500 DIN
LUŽIČKI SRBI - Lazar Šebek
LUŽIČKI SRBI - Lazar Šebek

Lazar Šebek – LUŽIČKI SRBI (Krim, Beograd, s. a., broš, 21 str.,...

 • 500 DIN
DUH INDIJE - Amori d` Rienkur
DUH INDIJE - Amori d` Rienkur

Amori d` Rienkur – DUH INDIJE (Motovun, Motovun, 1991, tvrd pove...

 • 500 DIN
CEZAR - Lorenzo Vincenti
CEZAR - Lorenzo Vincenti

Lorenzo Vincenti – CEZAR (Biblioteka Osvajači, Alfa, Zagreb, 197...

 • 500 DIN
PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA - Zoran Sekulić
PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA - Zoran Sekulić

Zoran Sekulić – PAD I ĆUTNJA ALEKSANDRA RANKOVIĆA (Dositej, Beo...

 • 500 DIN
CONTRA FATUM: Slučaj grupe profesora Filozof. fakulteta
CONTRA FATUM: Slučaj grupe profesora Filozof. fakulteta

Nebojša Popov – CONTRA FATUM Slučaj grupe profesora Filozofskog...

 • 500 DIN