SRBI U BAČKOJ DO KRAJA 18. VEKA - Dušan J. Popović
SRBI U BAČKOJ DO KRAJA 18. VEKA - Dušan J. Popović

Dušan J. Popović - SRBI U BAČKOJ DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA: Istor...

 • 1.500 DIN
POPISI STANOVN. BAČKE TOKOM 18. VEKA - Živan Sečanski
POPISI STANOVN. BAČKE TOKOM 18. VEKA - Živan Sečanski

Živan Sečanski - POPISI STANOVNIŠTVA BAČKE TOKOM OSAMNAESTOG VEKA...

 • 1.500 DIN
ESTETIKA (1-3) - Hegel
ESTETIKA (1-3) - Hegel

Georg Vilhelm Fridrih Hegel - ESTETIKA (1-3) Knjiga I: (Kultura...

 • 1.500 DIN
RATNI ALBUM RISTE MARJANOVIĆA 1912-1915
RATNI ALBUM RISTE MARJANOVIĆA 1912-1915

RATNI ALBUM RISTE MARJANOVIĆA 1912-1915 (Dečje novine, Gornji Mi...

 • 1.500 DIN
OMLADINSKI POKRET JUGOSLAVIJE 1919-1969
OMLADINSKI POKRET JUGOSLAVIJE 1919-1969

OMLADINSKI POKRET JUGOSLAVIJE 1919-1969 Autori: Dr Slavoljub Cve...

 • 1.500 DIN
UMETNOST KAVKASKE ALBANIJE - N. I. Rzajev (na ruskom)
UMETNOST KAVKASKE ALBANIJE - N. I. Rzajev (na ruskom)

Насирулла Исмаил Рзаев - ИСКУССТВО КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ: IV в. до н...

 • 1.500 DIN
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)
ISTORIJA STAROG ISTOKA: Mesopotamija (na ruskom)

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Зарождение древнейших классовых обществ...

 • 1.500 DIN
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle
WAR HITLER KRANK? - Hans-Joachim Neumann und H. Eberle

Hans-Joachim Neumann und Henrik Eberle - WAR HITLER KRANK? Ein a...

 • 1.500 DIN
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)
ADMINISTRATIVNO PRAVO - Kosta Kumanudi (1909)

Dr Kosta Kumanudi - ADMINISTRATIVNO PRAVO I sveska I Centralna...

 • 1.350 DIN
NASELJE I GRAD SMEDEREVO - Branko Peruničić
NASELJE I GRAD SMEDEREVO - Branko Peruničić

Dr Branko Peruničić - NASELJE I GRAD SMEDEREVO Dokumentarna mono...

 • 1.350 DIN
IZBOR IZ RETOR. I FILOZOF. DJELA M. T. CICERONA (1909)
IZBOR IZ RETOR. I FILOZOF. DJELA M. T. CICERONA (1909)

IZBOR IZ RETORIČKIH I FILOZOFIJSKIH DJELA M. TULIJA CICERONA Pri...

 • 1.300 DIN
ŽIVOT I OBIČAJI NARODNI U GRUŽI - Petar Ž. Petrović
ŽIVOT I OBIČAJI NARODNI U GRUŽI - Petar Ž. Petrović

Petar Ž. Petrović - ŽIVOT I OBIČAJI NARODNI U GRUŽI Uredio Jovan...

 • 1.300 DIN
STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE - Đorđe Pejanović
STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE - Đorđe Pejanović

Đorđe Pejanović - STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE (SAN, Posebna...

 • 1.300 DIN
ATLAS OSTEOPATOLOŠKIH PROMJENA - Lovrinčević i Mikić
ATLAS OSTEOPATOLOŠKIH PROMJENA - Lovrinčević i Mikić

Antun Lovrinčević i Živko Mikić – ATLAS osteopatoloških promjena...

 • 1.300 DIN
FILOZOFIJA U RUSIJI - Frederik Koplston
FILOZOFIJA U RUSIJI - Frederik Koplston

Frederik Koplston – FILOZOFIJA U RUSIJI (BIGZ, Beograd, 1992, t...

 • 1.300 DIN
NAKIT VIII-XVIII VEKA - Marija Bajalović-Hadži-Pešić
NAKIT VIII-XVIII VEKA - Marija Bajalović-Hadži-Pešić

Marija Bajalović-Hadži-Pešić – NAKIT VIII-XVIII VEKA U Muzeju gr...

 • 1.300 DIN
GRB SRBIJE - Dinko Davidov
GRB SRBIJE - Dinko Davidov

Dr Dinko Davidov – GRB SRBIJE STEMATOGRAFIJA Hristofora Žefarov...

 • 1.300 DIN
SENKE BOGOVA: Deset ogleda o arhitekturi - S. Maldini
SENKE BOGOVA: Deset ogleda o arhitekturi - S. Maldini

Slobodan Maldini - SENKE BOGOVA Deset ogleda o arhitekturi (Beo...

 • 1.300 DIN