DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)
DIJALEKTIKA - Georg Fridrih Hegel (1939)

Georg Fridrih Hegel - DIJALEKTIKA Logička nauka (Biblioteka Kar...

 • 2.250 DIN
MILOŠ OBRENOVIĆ (I-III) - Mihailo Gavrilović
MILOŠ OBRENOVIĆ (I-III) - Mihailo Gavrilović

Mihailo Gavrilović – MILOŠ OBRENOVIĆ I-III (Fototipija izdanja i...

 • 2.240 DIN
ŠAMANIZAM - Mirča Elijade
ŠAMANIZAM - Mirča Elijade

Mirča Elijade – ŠAMANIZAM i arhajske tehnike ekstaze (Matica sr...

 • 2.200 DIN
OSLOBOĐENJE GRADOVA U SRBIJI OD TURAKA 1861-1867. GOD
OSLOBOĐENJE GRADOVA U SRBIJI OD TURAKA 1861-1867. GOD

OSLOBOĐENJE GRADOVA U SRBIJI OD TURAKA 1861-1867. GOD Zbornik ra...

 • 2.000 DIN
STARI RIM - Flavio Konti
STARI RIM - Flavio Konti

Flavio Konti – STARI RIM (Mono i Manjana, Beograd, 2007, tvrd po...

 • 2.000 DIN
RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA (I-II) - Čedomil Veljačić
RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA (I-II) - Čedomil Veljačić

Čedomil Veljačić – RAZMEĐA AZIJSKIH FILOZOFIJA I-II (SNL, Zagreb...

 • 2.000 DIN
BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA - Branko Vujović
BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA - Branko Vujović

Branko Vujović – BEOGRAD: KULTURNA RIZNICA (Idea / Vojnoizdavačk...

 • 2.000 DIN
O KNEZU LAZARU (Zbornik radova)
O KNEZU LAZARU (Zbornik radova)

Uredili Ivan Božić i Vojislav J. Đurić – O KNEZU LAZARU Naučni s...

 • 2.000 DIN
ACTES DU VIIIe CONG. DES SCIENCES PREHISTORIQUES 1-2
ACTES DU VIIIe CONG. DES SCIENCES PREHISTORIQUES 1-2

ACTES VIIIe CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES PREHISTORIQUES ET...

 • 2.000 DIN
VODIČ PO HELADI - Pauzanija
VODIČ PO HELADI - Pauzanija

Pauzanija - VODIČ PO HELADI (Logos, Split, 1989, broš, 663 str.,...

 • 2.000 DIN
OGLEDI IZ ANTIČKOG KULTA I IKONOGRAFIJE - A. Jovanović
OGLEDI IZ ANTIČKOG KULTA I IKONOGRAFIJE - A. Jovanović

Aleksandar Jovanović - OGLEDI IZ ANTIČKOG KULTA I IKONOGRAFIJE (...

 • 2.000 DIN
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)
JANIČAROVE USPOMENE - Konstantin Mihailović (krit. iz.)

Konstantin Mihailović iz Ostrovice - JANIČAROVE USPOMENE ili TUR...

 • 2.000 DIN
ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA: Struški i atonski rukopis
ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA: Struški i atonski rukopis

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA Knjiga I: Struški i atonski rukopis...

 • 2.000 DIN
OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA - Tatjana Bendžarević
OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA - Tatjana Bendžarević

Tatjana Bendžarević - OSTAVA ANTONINIJANA IZ NIŠA (Narodni muzej...

 • 1.900 DIN
ŽIVOT SAMURAJA - Ričard Stori
ŽIVOT SAMURAJA - Ričard Stori

Ričard Stori – ŽIVOT SAMURAJA (Jugoslovenska revija, Beograd, 19...

 • 1.900 DIN
A THEORY OF FREEDOM - Stanley I. Benn
A THEORY OF FREEDOM - Stanley I. Benn

Stanley I. Benn – A THEORY OF FREEDOM (Cambridge UP, New York –...

 • 1.900 DIN
IL CALCIO STORICO FIORENTINO - L. Artusi, S. Gabrielli
IL CALCIO STORICO FIORENTINO - L. Artusi, S. Gabrielli

Luciano Artusi, Silvano Gabbrielli, Felice Vaccaro – IL CALCIO ST...

 • 1.900 DIN
DESET DIJALOGA O POVIJESTI - Frane Petrić
DESET DIJALOGA O POVIJESTI - Frane Petrić

Frane Petrić - DESET DIJALOGA O POVIJESTI (Čakovski sabor - Ista...

 • 1.900 DIN