STRANKE I POLITIKA - Radoš Smiljković
STRANKE I POLITIKA - Radoš Smiljković

Radoš Smiljković - SOCIOLOGIJA POLITIČKIH STRANAKA (STRANKE I PO...

 • 250 DIN
DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? - Ž.Soria
DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? - Ž.Soria

Žorž Soria - DA LI ĆE FRANCUSKA POSTATI AMERIČKA KOLONIJA? (Bibl...

 • 250 DIN
SKJ I OPOZICIJA (1948-1974) - Fuad Muhić
SKJ I OPOZICIJA (1948-1974) - Fuad Muhić

Fuad Muhić - SKJ I OPOZICIJA (RU `Veljko Vlahović`, Subotica, 19...

 • 250 DIN
LETOPIS CRKVE LAZARICE - Živan D. Savić
LETOPIS CRKVE LAZARICE - Živan D. Savić

Protojerej Živan D. Savić - LETOPIS CRKVE LAZARICE Prva trećina...

 • 250 DIN
THEORIA 2011/3
THEORIA 2011/3

THEORIA 2011/3 Časopis Srpskog filozofskog društva (Beograd, ju...

 • 250 DIN
FILOSOFIJA (2-3/1970): Hegel i marksizam
FILOSOFIJA (2-3/1970): Hegel i marksizam

FILOSOFIJA br. 2-3/1970: Hegel i marksizam (Jugoslovensko društv...

 • 250 DIN
ŠTA RAČUNARI NE MOGU - Huber L. Dreyfus
ŠTA RAČUNARI NE MOGU - Huber L. Dreyfus

Huber L. Dreyfus - ŠTA RAČUNARI NE MOGU (Sazvežđa 58, Nolit, Beo...

 • 250 DIN
O RAJU I MOĆI - Robert Kejgan
O RAJU I MOĆI - Robert Kejgan

Robert Kejgan - O RAJU I MOĆI Amerika i Evropa u Novom svetskom...

 • 250 DIN
OPUS DEI: Njihovo carstvo dolazi - Robert Hačison
OPUS DEI: Njihovo carstvo dolazi - Robert Hačison

Robert Hačison - OPUS DEI Njihovo carstvo dolazi (Narodna knjig...

 • 250 DIN
DESET KRVAVIH GODINA - Miroslav Krleža
DESET KRVAVIH GODINA - Miroslav Krleža

Miroslav Krleža - DESET KRVAVIH GODINA (Zora, Zagreb, 1957, tvrd...

 • 250 DIN
ADMIRAL SENJAVIN (1763-1831) - V. L. Snjegirjov
ADMIRAL SENJAVIN (1763-1831) - V. L. Snjegirjov

V. L. Snjegirjov - ADMIRAL SENJAVIN 1763-1831 (Tehnička knjiga,...

 • 250 DIN
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič

Edmund Lič - KLOD LEVI STROS (Biblioteka XX vek 9, Duga, Beograd...

 • 270 DIN
PRIRODNO PRAVO I LJUDSKO DOSTOJANSTVO - Ernst Bloch
PRIRODNO PRAVO I LJUDSKO DOSTOJANSTVO - Ernst Bloch

Ernst Bloch - PRIRODNO PRAVO I LJUDSKO DOSTOJANSTVO (IC Komunist...

 • 270 DIN
UVOD U ZNANOST O KULTURI - Eduard Kale
UVOD U ZNANOST O KULTURI - Eduard Kale

Eduard Kale - UVOD U ZNANOST O KULTURI (Školska knjiga, Zagreb,...

 • 300 DIN
UVOD U FILOZOFIJU - Dragana Kandić-Dulić
UVOD U FILOZOFIJU - Dragana Kandić-Dulić

Dragana Kandić-Dulić - UVOD U FILOZOFIJU (Zavod za udžbenike, Be...

 • 300 DIN
NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA - Dr Karen Horney
NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA - Dr Karen Horney

Dr Karen Horney - NEUROTIČNA LIČNOST NAŠEG DOBA (Grafički zavod,...

 • 300 DIN
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE

ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE (Nezavisna izdanja Slobodana Mašića...

 • 300 DIN
ČURUNGA - Geza Rohajm
ČURUNGA - Geza Rohajm

Geza Rohajm - ČURUNGA (Matica srpska, Novi Sad, 1994, broš, 287...

 • 300 DIN