FILOSOFIJA ISTORIJE FILOSOFIJE - Dragiša Đurić (1925)
FILOSOFIJA ISTORIJE FILOSOFIJE - Dragiša Đurić (1925)

Dr Dragiša M. Đurić - FILOSOFIJA ISTORIJE FILOSOFIJE (Beograd, 1...

 • 500 DIN
LETOPIS MATICE SRPSKE (novembar 1979)
LETOPIS MATICE SRPSKE (novembar 1979)

LETOPIS MATICE SRPSKE Novembar 1979 (Matica srpska, Novi Sad, 1...

 • 250 DIN
NAŠE DRUGO JA - Gunther Speicher
NAŠE DRUGO JA - Gunther Speicher

Günther Speicher - NAŠE DRUGO JA (Epoha, Zagreb, 1965, tvrd pove...

 • 400 DIN
SRPSKOHRVATSKO-BUGARSKI REČNIK - Angel Igov
SRPSKOHRVATSKO-BUGARSKI REČNIK - Angel Igov

Ангел Игов - СЪРБОХЪРВАТСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК (Държавно издателст...

 • 1.800 DIN
GILGAMEŠ: sumersko-vavilonski ep
GILGAMEŠ: sumersko-vavilonski ep

GILGAMEŠ sumersko-vavilonski ep (Verzal Press, Beograd, 1998, b...

 • 300 DIN
DNEVNIK ZAVODNIKA - Seren Kjerkegor
DNEVNIK ZAVODNIKA - Seren Kjerkegor

Seren Kjerkegor - DNEVNIK ZAVODNIKA (BIGZ, Beograd, 1975, tvrd p...

 • 900 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić - ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za udžbenike i n...

 • 900 DIN
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)

Maksim Gorki - MOJI UNIVERSITETI (Nolit, Beograd, 1940, nekoriče...

 • 150 DIN
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)

Maksim Gorki - DOŽIVLJAJI I SUSRETI Skice iz dnevnika (Nolit, B...

 • 450 DIN
ČOVEK I MAŠINE (enciklopedija na ruskom jeziku)
ČOVEK I MAŠINE (enciklopedija na ruskom jeziku)

ЧЕЛОВЕК И МАШИНЫ (Мир, Москва, 1986, tvrd povez, 259 str., ilust...

 • 300 DIN
JEZIK I MIT - Ernst Kasirer
JEZIK I MIT - Ernst Kasirer

Ernst Kasirer - JEZIK I MIT Prilog proučavanju imena bogova (Tr...

 • 400 DIN
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA

Dr Milan Škulić, Dragana Lukić, Bruno Vekarić, Slavica Peković, M...

 • 900 DIN
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO de lege lata - d...

 • 900 DIN
HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 - Toma Rasulić
HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 - Toma Rasulić

Toma Rasulić - HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 (Opštinski odbor SUBNO...

 • 200 DIN
Smit, Rikardo, Maltus, Bem-Baverk, Kejnz, Šumpeter
Smit, Rikardo, Maltus, Bem-Baverk, Kejnz, Šumpeter

Dr Branislav Šoškić, Zoran Pjanić, Miloš Samardžija, Radoš Stamen...

 • 350 DIN
PRETENDENT NA PRESTO - Vladimir Vojnovič
PRETENDENT NA PRESTO - Vladimir Vojnovič

Vladimir Vojnovič - PRETENDENT NA PRESTO Nova priključenija vojn...

 • 250 DIN
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i E. Nejgel
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i E. Nejgel

Moris Koen i Ernest Nejgel - UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD (Zavod...

 • 450 DIN
ISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE: Novi vek - F. Slipčević
ISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE: Novi vek - F. Slipčević

Fuad Slipčević - ISTORIJA NARODA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JU...

 • 130 DIN