FILOSOFIJA FENOMENA SAD - Dragiša M. Đurić (1925)
FILOSOFIJA FENOMENA SAD - Dragiša M. Đurić (1925)

Dr Dragiša M. Đurić - FILOSOFIJA FENOMENA SAD (Beograd, 1925, br...

 • 500 DIN
LETOPIS MATICE SRPSKE (novembar 1979)
LETOPIS MATICE SRPSKE (novembar 1979)

LETOPIS MATICE SRPSKE Novembar 1979 (Matica srpska, Novi Sad, 1...

 • 250 DIN
NAŠE DRUGO JA - Gunther Speicher
NAŠE DRUGO JA - Gunther Speicher

Günther Speicher - NAŠE DRUGO JA (Epoha, Zagreb, 1965, tvrd pove...

 • 400 DIN
SRPSKOHRVATSKO-BUGARSKI REČNIK - Angel Igov
SRPSKOHRVATSKO-BUGARSKI REČNIK - Angel Igov

Ангел Игов - СЪРБОХЪРВАТСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК (Държавно издателст...

 • 1.800 DIN
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić
ISTORIJA HELENSKE ETIKE - Miloš N. Đurić

Miloš N. Đurić - ISTORIJA HELENSKE ETIKE (Zavod za udžbenike i n...

 • 900 DIN
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)
MOJI UNIVERSITETI - Maksim Gorki (1940)

Maksim Gorki - MOJI UNIVERSITETI (Nolit, Beograd, 1940, nekoriče...

 • 150 DIN
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)
DOŽIVLJAJI I SUSRETI - Maksim Gorki (1941)

Maksim Gorki - DOŽIVLJAJI I SUSRETI Skice iz dnevnika (Nolit, B...

 • 450 DIN
ČOVEK I MAŠINE (enciklopedija na ruskom jeziku)
ČOVEK I MAŠINE (enciklopedija na ruskom jeziku)

ЧЕЛОВЕК И МАШИНЫ (Мир, Москва, 1986, tvrd povez, 259 str., ilust...

 • 300 DIN
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA

Dr Milan Škulić, Dragana Lukić, Bruno Vekarić, Slavica Peković, M...

 • 900 DIN
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO de lege lata - d...

 • 900 DIN
HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 - Toma Rasulić
HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 - Toma Rasulić

Toma Rasulić - HRONIKA ZVEZDARE 1941-1944 (Opštinski odbor SUBNO...

 • 200 DIN
PRETENDENT NA PRESTO - Vladimir Vojnovič
PRETENDENT NA PRESTO - Vladimir Vojnovič

Vladimir Vojnovič - PRETENDENT NA PRESTO Nova priključenija vojn...

 • 250 DIN
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i E. Nejgel
UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD - Moris Koen i E. Nejgel

Moris Koen i Ernest Nejgel - UVOD U LOGIKU I NAUČNI METOD (Zavod...

 • 450 DIN
ISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE: Novi vek - F. Slipčević
ISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE: Novi vek - F. Slipčević

Fuad Slipčević - ISTORIJA NARODA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JU...

 • 130 DIN
GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)
GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)

Stjepan Musulin - GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA Za treći raz...

 • 250 DIN
TEHNIČKA MEHANIKA II: Statika - Đorđe Blagojević (1932)
TEHNIČKA MEHANIKA II: Statika - Đorđe Blagojević (1932)

Cand. Ing. Đorđe G. Blagojević - TEHNIČKA MEHANIKA za učenike fa...

 • 500 DIN
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)

Prof. dr Čedomir Đurđević - CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NARO...

 • 350 DIN
OBALA U MAGLI - Pjer Mak Orlan
OBALA U MAGLI - Pjer Mak Orlan

Pjer Mak Orlan - OBALA U MAGLI (Džepna knjiga, Sarajevo, 1958, b...

 • 80 DIN