GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)
GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA - S. Musulin (1934)

Stjepan Musulin - GRAMATIKA HRVATSKOSRPSKOGA JEZIKA Za treći raz...

 • 250 DIN
TEHNIČKA MEHANIKA II: Statika - Đorđe Blagojević (1932)
TEHNIČKA MEHANIKA II: Statika - Đorđe Blagojević (1932)

Cand. Ing. Đorđe G. Blagojević - TEHNIČKA MEHANIKA za učenike fa...

 • 500 DIN
NEBESKE ŠAJKAČE: Balade sa Zejtinlika -Milosav Mirković
NEBESKE ŠAJKAČE: Balade sa Zejtinlika -Milosav Mirković

Milosav Mirković - NEBESKE ŠAJKAČE Balade sa Zejtinlika (Prosve...

 • 100 DIN
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)
CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NAROD. ZDRAVLJA (1930)

Prof. dr Čedomir Đurđević - CILJEVI I RAD DRUŠTVA ZA ČUVANJE NARO...

 • 350 DIN
OBALA U MAGLI - Pjer Mak Orlan
OBALA U MAGLI - Pjer Mak Orlan

Pjer Mak Orlan - OBALA U MAGLI (Džepna knjiga, Sarajevo, 1958, b...

 • 80 DIN
IZVIDNICA - Mihailo Lalić
IZVIDNICA - Mihailo Lalić

Mihailo Lalić - IZVIDNICA (Nolit, Beograd, 1973, broš, 175 str.)

 • 80 DIN
HRONIKA PAROBRODA HUGO - Vladimir Žukov (na ruskom)
HRONIKA PAROBRODA HUGO - Vladimir Žukov (na ruskom)

Владимир Жуков - ХРОНИКА ПАРОХОДА «ГЮГО» (Молодая гвардия, Москв...

 • 250 DIN
FRENI I ZUI - Dž. D. Selindžer
FRENI I ZUI - Dž. D. Selindžer

Dž. D. Selindžer - FRENI I ZUI (Prosveta, Beograd, 1965, tvrd po...

 • 250 DIN
KOLAČI I PIVO - Somerset Mom
KOLAČI I PIVO - Somerset Mom

Somerset Moom - KOLAČI I PIVO (Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 195...

 • 300 DIN
ARHEOLOŠKI LEKSIKON - Dragoslav Srejović
ARHEOLOŠKI LEKSIKON - Dragoslav Srejović

Dragoslav Srejović - ARHEOLOŠKI LEKSIKON (Savremena administraci...

 • 7.000 DIN
NICCOLO MACHIAVELLI: Izabrano djelo I-II
NICCOLO MACHIAVELLI: Izabrano djelo I-II

NICCOLO MACHIAVELLI: Izabrano djelo I-II (Globus, Zagreb, 1985,...

 • 4.500 DIN
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič
KLOD LEVI STROS - Edmund Lič

Edmund Lič - KLOD LEVI STROS (Biblioteka XX vek 9, Duga, Beograd...

 • 300 DIN
ISTORIJA NA STARIOT SVET I - V. N. Djakov i S. Kovalev
ISTORIJA NA STARIOT SVET I - V. N. Djakov i S. Kovalev

В. Н. Дјаков и С. И. Ковалев - ИСТОРИЈА НА СТАРИОТ СВЕТ Книга пр...

 • 700 DIN
Udžb. iz elektrotehn. na nemačkom (1940) - logor Oflag
Udžb. iz elektrotehn. na nemačkom (1940) - logor Oflag

H. Vieweger, W. Vieweger - AUFGABEN UND LÖSUNGEN AUS DER GLEICH-...

 • 400 DIN
JUGOSLAVENSKA REVIJA (God. I, br. 4-5, jun-juli 1930.)
JUGOSLAVENSKA REVIJA (God. I, br. 4-5, jun-juli 1930.)

JUGOSLAVENSKA REVIJA mesečnik za kulturne probleme (God. I, br....

 • 750 DIN
BASNE - Dositej Obradović
BASNE - Dositej Obradović

Dositej Obradović - BASNE (Prosveta, Beograd, 1957, broš, 278 st...

 • 100 DIN
UDŽBENIK ENGLESKOG JEZIKA I - Tipsarević i Drašković
UDŽBENIK ENGLESKOG JEZIKA I - Tipsarević i Drašković

Ivanka Tipsarević i MilicaDrašković - UDŽBENIK ENGLESKOG JEZIKA...

 • 150 DIN
UDŽBENIK NEMAČKOG JEZIKA - Vida Županski-Pečnik
UDŽBENIK NEMAČKOG JEZIKA - Vida Županski-Pečnik

Vida Županski-Pečnik i Mara Jovanović - UDŽBENIK NEMAČKOG JEZIKA...

 • 150 DIN