ALHEMIJA - Mari Luiz fon Franc
ALHEMIJA - Mari Luiz fon Franc

Mari Luiz fon Franc – ALHEMIJA Uvod u simbolizam i psihologiju...

 • 1.000 DIN
THE GREAT WAR FOR CIVILISATION - Robert Fisk
THE GREAT WAR FOR CIVILISATION - Robert Fisk

Robert Fisk – THE GREAT WAR FOR CIVILISATION The Conquest of the...

 • 1.500 DIN
RATNI DOPISI IZ SRBIJE 1914-1918 - Rodolf Arčibald Rajs
RATNI DOPISI IZ SRBIJE 1914-1918 - Rodolf Arčibald Rajs

Rodolf Arčibald Rajs – RATNI DOPISI IZ SRBIJE 1914-1918 (Služben...

 • 1.800 DIN
ISTORIJA SRPSKOG NARODA IV/1-2
ISTORIJA SRPSKOG NARODA IV/1-2

Radovan Samardžić i dr. – ISTORIJA SRPSKOG NARODA Srbi u XVIII v...

 • 3.500 DIN
ISTORIJA SRPSKOG NARODA VI-2
ISTORIJA SRPSKOG NARODA VI-2

Andrej Mitrović i drugi – ISTORIJA SRPSKOG NARODA Od Berlinskog...

 • 1.500 DIN
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V
LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSKOVOĐA SVETA I-V

Ljubomir Domazetović i Petar Terzić – LIKOVI I DELA SLAVNIH VOJSK...

 • 2.500 DIN
MIHAILO S. PETROV: Slikarstvo, grafika, crteži
MIHAILO S. PETROV: Slikarstvo, grafika, crteži

MIHAILO S. PETROV Slikarstvo, grafika, crteži, primenjena grafik...

 • 2.700 DIN
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ
MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ

MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ (Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd...

 • 500 DIN
ĐURĐE TEODOROVIĆ: Retrospektivna izložba slika
ĐURĐE TEODOROVIĆ: Retrospektivna izložba slika

ĐURĐE TEODOROVIĆ: Retrospektivna izložba slika (Muzej savremene...

 • 900 DIN
MILENA PAVLOVIĆ – BARILLI - Miodrag B. Protić
MILENA PAVLOVIĆ – BARILLI - Miodrag B. Protić

Miodrag B. Protić – MILENA PAVLOVIĆ – BARILLI Život i delo (Pro...

 • 1.200 DIN
OLGA JEVRIĆ: Retrospektivna izložba 1948-1981
OLGA JEVRIĆ: Retrospektivna izložba 1948-1981

Ješa Denegri – OLGA JEVRIĆ: Retrospektivna izložba 1948-1981 (Mu...

 • 1.000 DIN
SKULPTURA XX VEKA - Miodrag B. Protić
SKULPTURA XX VEKA - Miodrag B. Protić

Miodrag B. Protić – SKULPTURA XX VEKA (Umetnost na tlu Jugoslavi...

 • 800 DIN
PRISTUP LIKOVNOM DJELU - Matko Peić
PRISTUP LIKOVNOM DJELU - Matko Peić

Matko Peić – PRISTUP LIKOVNOM DJELU (Školska knjiga, Zagreb, 198...

 • 700 DIN
IZMEĐU TRUBE I TIŠINE - Peđa Milosavljević
IZMEĐU TRUBE I TIŠINE - Peđa Milosavljević

Peđa Milosavljević – IZMEĐU TRUBE I TIŠINE Članci o umetnosti (...

 • 700 DIN
FOTOGRAFIJA - Dragoljub Kažić
FOTOGRAFIJA - Dragoljub Kažić

Dragoljub Kažić – FOTOGRAFIJA Osnovi tehnike stvaranja i obrade...

 • 900 DIN
KRSTAŠI (I-II) - Henrik Sjenkjević
KRSTAŠI (I-II) - Henrik Sjenkjević

Henrik Sjenkjević – KRSTAŠI I-II Vitezovi tevtonski Istorijski...

 • 800 DIN
ENGLESKI REČNIK - Marija Knežević i Dragan Džaković
ENGLESKI REČNIK - Marija Knežević i Dragan Džaković

Marija Knežević i Dragan Džaković – ENGLESKI REČNIK englesko-srp...

 • 700 DIN
ENGLESKI U 100 LEKCIJA - Ljiljana Mihailović
ENGLESKI U 100 LEKCIJA - Ljiljana Mihailović

Ljiljana Mihailović – ENGLESKI U 100 LEKCIJA (Naučna KMD, Beogra...

 • 800 DIN